Một đời viên tu

403

  Nam mô Tân Viên Tịch Ni trưởng thượng Như hạ Ấn

Ni trưởng thượng Như hạ Ấn

Con kính lễ Giác linh Ni trưởng và xin phép ghi lại công hạnh tu tập của Người bằng những nét chân thật và sâu sắc nhất.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát.

Vào tuổi thượng thọ 95 với 65 hạ lạp, Ni trưởng thượng Như hạ Ấn đã nhẹ nhàng ra đi, để lại bao nỗi tiếc thương cho người ở lại. Chúng con, xuất gia cũng như tại gia, sẽ nhớ mãi hình ảnh của một bậc Thầy phúc hậu, chất phác, thật thà mà ai có dịp thân cận, tiếp xúc cũng cảm nhận được hương từ lan tỏa ở chung quanh.

Sau lễ trà tỳ, Thầy lưu lại rất nhiều xá lợi khiến ai cũng hoan hỷ và hưng phấn vì công hạnh niệm Phật suốt đời của Người đã thành tựu. Những vị hữu duyên trợ niệm còn kể rằng vào phút lâm chung, vãng sanh đường rực sáng ánh vàng dù buổi chiều ấy trời vần vũ nhiều mây. Nhân những điều kiết tường này, con có dịp chiêm nghiệm lại công đức tu hành của Người để đúc kết thành một bài học thực tiễn cho hàng hậu lai.

Có lẽ do phước duyên nhiều đời, khi phát tâm xuất gia, Người được cố Sư trưởng thượng Như hạ Thanh nhận làm đệ tử (về sau trở thành trưởng tử). Sư trưởng là một bậc long trượng trong Phật môn, thuộc dòng Lâm Tế chánh tông nên giáo hóa hàng đệ tử rất nghiêm minh và hữu hiệu: ai chịu khó làm việc thì giao việc, ai chuyên trì giới luật thì khuyến khích, ai chậm lụt thì dùng đòn roi giúp tiêu nghiệp cũ…

Cố Ni trưởng Như Ấn được Tôn sư cho học Đông y và mở phòng thuốc miễn phí tại Tổ đình Huê Lâm (1961) thật hợp với bản chất từ bi hiền hòa của Người. Bên cạnh là Sư đệ Cố Ni trưởng Như Châu (một người linh hoạt, khéo ứng phó, Tôn sư giao việc gì cũng chu toàn) thì cố Ni trưởng Như Ấn có vẻ chậm chạp hơn nên Tôn sư đôi khi phải dùng đến roi đòn. Nghe kể là đến 60 tuổi, Sư còn bị đòn, vậy mà vẫn vui lòng kham nhẫn, trọn đời hiếu hạnh, cung kính Tôn sư, đời nay thật hiếm có.

Hiếu hạnh của cố Ni trưởng phát xuất từ niềm tin tưởng tuyệt đối vào Minh sư. Ni trưởng tin rằng Tôn sư thượng Như hạ Thanh là vị Thầy giới đức kiêm ưu, trí huệ siêu phàm, chí hướng cao rộng, có khả năng hướng dẫn đệ tử và những ai hữu duyên thẳng tiến trên con đường giải thoát.

Khi đã giao phó cả thân tâm, an trú nơi TÍN thì vọng tưởng dần dần được loại trừ: tuân thủ mọi lời dạy, mọi quyết định của Tôn sư không chút phân vân trong nội tâm, không so bì với người xung quanh về thân phận sao mình luôn bị đối xử nghiêm khắc. Nhờ hiếu hạnh và tín tâm bền bỉ, nên Ni trưởng luôn giữ được tâm hướng thượng, tâm chính trực vì không cần thắc mắc, so sánh, phân biệt.

Tháng năm trôi qua, trong môi trường đào tạo vô tướng của Tôn sư, cố Ni trưởng thượng Như hạ Ấn luôn sống với Trực tâm: chẳng suy nghĩ quanh co, không còn thấy ngã (mình) và nhân (người), không cần sử dụng Thức phân biệt; vọng tưởng do đó ít có cơ hội phát sinh.

Khi vọng tưởng không còn quấy động thì đương nhiên hành giả sống với tâm thanh tịnh. Bấy giờ, Tôn sư trao cho pháp tu niệm Phật xứng hợp căn cơ. Trong quá trình tu tập, niệm Phật có hai giai đoạn: người sơ cơ niệm Phật để dẹp bớt vọng tưởng lăng xăng; khi vọng tưởng giảm thiểu, tâm dần thanh tịnh thì hành giả niệm Phật với tâm thanh tịnh. Chính cố Ni trưởng được Minh sư chuẩn bị, giúp đỡ bước vào giai đoạn này mà chính mình không hề hay biết. Đây là tuyệt chiêu của Thiền sư!

Xá lợi của Ni trưởng thượng Như hạ Ấn

Niệm Phật với tâm thanh tịnh là dụng công mà chẳng chấp vào công phu, dần dần lìa tướng nhập Tánh, Di Đà Tự Tánh, Tâm Tịnh Phật Độ Tịnh, đồng thể Chân Không.

Bấy giờ, Tôn sư mới giao cho nhiều trọng trách và phân công đi nhiều trụ xứ thuộc Tổ đình: khi ở Hải Vân, Qui Sơn để dịch bộ kinh Kim Quang Minh; khi thì điều hành tiệm cơm chay Tịnh Tâm Trai; lúc thì ở Huê Lâm 2 (Bà Rịa – Vũng Tàu) lo việc xây cất, mở lớp giáo lý… chủ ý của Tôn sư là giúp cho đệ tử bồi công lập đức, hạ thủ công phu trong cảnh động, tịnh đều như nhau. Vì nhận lãnh công tác Quản sự trong Tổ đình nên đàn em thường gọi Ni trưởng là Sư Sự.

Sư Sự đảm đương công việc nào, dù khó khăn hay bận rộn thế mấy, lúc nào trông Sư cũng như người vô sự. Chưa ai thấy Sư phiền não, lo buồn. Có lẽ, công phu niệm Phật như một dòng chảy liên tục phát xuất từ nguồn tâm thanh lương đã giúp Ni trưởng luôn ở trong trạng thái tâm bình khí hòa. Điều này khiến cho những người thân cận cảm thấy hoan hỷ, an vui; nhất là những vị thị giả thường ở bên Người, họ không những hết lòng chăm sóc mà còn cảm thấy hạnh phúc như được bóng cây che mát giữa mùa nắng Hạ.

Cổ đức dạy rằng: Sư tư tương ưng; Thầy và đệ tử phải có sự xứng hợp, đồng điệu thì sự giáo hóa mới hữu hiệu. Nếu Minh sư là bậc Thầy có đủ trí huệ và từ bi, đệ tử cần phải tin tưởng một cách tuyệt đối vào thiện tri thức. Lòng tin này phải dài lâu, kiên cố và vô tâm. Vô tâm ở giai đoạn đầu vào đạo là không thắc mắc, không so đo, không lánh nặng tìm nhẹ khi Thầy giao công việc; cứ y giáo phụng hành, không cần hỏi tại sao chuyện khó nhọc lại giao cho con? Thậm chí, khi bị rầy oan, bị đánh oan, cũng một lòng kham nhẫn, không oán trách than van. Chịu được những thử thách như vậy, Ni trưởng trở thành một hành giả vô tâm học đạo, như cái bình trống không, tinh khiết có thể hấp thụ những gì tinh túy nhất từ Pháp môn tu mà Tôn sư truyền trao.

Nam mô Tân Viên Tịch Ni trưởng thượng Như hạ Ấn.

Con thành kính đảnh lễ trước linh đài Ni trưởng. Nhờ cảm nghiệm công đức tu hành của Ni trưởng mà khối nghi trong tâm con tan chảy như tuyết gặp sức nóng của mặt trời. Khi xưa, Tôn sư thường nhắc nhở: Hành giả phải bỏ Thức dụng Trí thì mới có chỗ tương ưng với đạo. Ni trưởng đã một đời âm thầm hiển bày pháp tu đơn giản nhất mà thành tựu rõ ràng nhất, khiến từ đây chúng con không phí thì giờ phan duyên theo cảnh trần lao, không buông lung ý thức lăng xăng đầy vọng tưởng.

Tôn sư đã vắng bóng, Ni trưởng vừa xả báo thân. Nhưng Pháp môn niệm Phật vẫn còn hương quang trang nghiêm, chúng con một lòng noi theo chí nguyện của Tôn sư và từng bước hạ thủ công phu như Ni trưởng đã thực hành để có thể cùng nhau hội ngộ nơi quê hương Cực Lạc rồi trở lại Ta Bà hóa độ chúng sanh, viên mãn đạo Bồ Đề.

Ngưỡng cầu Đức Phật A Di Đà chứng minh lời phát nguyện chân thành của chúng con.

Kính bút.

San Jose, ngày 12/6/2019

Diệu Nga