32 C
Ho Chi Minh City
T5, 04 Th3 2021 - 2564

Sư cô Thích Tâm Trí – Ngọn lửa nhỏ ấm áp...

Chia sẻ từng bữa cơm, nâng đỡ hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đưa tro cốt của những người xấu số về nước… đã...

Phụ nữ lấy nhu làm điểm mạnh

Đoan chính không chỉ là vẻ đẹp lộng lẫy trên sắc tướng; đoan chính còn là uy nghi trang nghiêm biểu lộ tự nhiên. Người...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 22)

ĐA VĂN Đa văn khéo hành thiện Làm lành chẳng phiền não Tu hành diệt nghiệp chướng Đắc diệu...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Du hành)

Kinh Du hành Trong nguyên bản Hán dịch, Kinh được chia làm ba quyển theo số trang...

Kinh Trung Bộ (Kinh Tư lượng)

Kinh Tư lượng Như vầy tôi nghe: Một thời, Tôn giả Mahāmoggallāna sống giữa những người thuộc...

Đại Thừa Khởi Tín Luận (Lời tựa)

Lời tựa Luận Đại Thừa khởi tín (Mahàyàna Sraddhotpàda Sàtra) là bộ luận thuyết minh cảnh giới chí cực của Đại thừa, khai thị...

Bát quan trai giới

Tu giới Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây,...

Trang web trong nước

Trang web nước ngoài

ẨM THỰC CHAY

TIN ĐÃ ĐĂNG

BÌA ĐẶC SAN HOA ĐÀM

0FansLike
Scroll Up