Ma-Ha-Ca-Diếp

1280

Tôn giả là người nước Ma-Kiệt-Đà, thuộc dòng Bà-la-môn, mang thân hình sắc vàng. Khi gặp Phật, tôn giả xin xuất gia, mong độ các chúng sanh. Giữa đại chúng Phật gọi tôn giả là đệ tử bậc nhất. Một hôm, tại hội Linh Sơn, Phật cầm bông hoa Bát-La sắc vàng nhìn đại chúngLúc ấymọi người đều lặng yên, duy một mình tôn giả thì nét mặt rạng lên mỉm cườiPhật bảo : ‘Ta có chánh pháp nhãn tạng, tâm nhiệm mầu niết bànthực tướng vô tướngpháp môn vi diệu, chẳng lập văn tựđặc biệt truyền ngòai giáo lýgiao phó cho Ma-Ha Ca-Diếp.’ Phật còn đưa áo Tăng-già-lê vàng cho tôn giả mà dặn rằng : ‘Hãy chuyển lại cho đức Phật Từ Thị.’ Tôn giả đáp lễ nói : ‘Xin vâng lời Phật dạy.’ Về sau, tôn giả truyền pháp cho A-Nan rồi mang tấm áo Tăng-già-lê đi vào núi Kê-Túc nhập định, chờ ngày đức Phật Từ Thị hạ sanh.

Ma ha ca diếp (tiếng Phạn: महाकश्यपMahākāśyapa, tiếng Pali: Mahakassapa) còn gọi là Tôn giả Ca Diếp hay Đại Ca Diếp là một người Bà la môn xứ Ma Kiệt Đà, cha tên Ẩm Trạch, mẹ tên Hương Chí. ông là một trong thập đại đệ tử của Tất Đạt Đa Cồ Đàm và là người tổ chức và chỉ đạo đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất. Ma Ha Ca Diếp nổi tiếng có hạnh Ðầu đà (tu khổ hạnh) nghiêm túc nhất và là người đứng đầu Tăng già sau khi Tất Đạt Đa Cồ Đàm mất.

Ma-Ha-Ca-Diếp là sơ tổ của Thiền tông Ấn Ðộ, được đức Tất Đạt Đa Cồ Đàm truyền tâm ấn. Trong tranh tượng, Ma-Ha-Ca-Diếp cùng với A-Nan-đà thường được thể hiện đứng 2 bên Tất Đạt Đa Cồ Đàm.

Theo tư liệu, Ma-Ha-Ca-Diếp sinh năm 616 TCN. Ông gia nhập Phật giáo năm 30 tuổi – lúc đó Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm đã đắc đạo được 3 năm (38 tuổi, năm 586 TCN). Chỉ 8 ngày sau, ông đạt quả A-la-hán. Ông kế tục Tất Đạt Đa Cồ Đàm quản lý Tăng chúng cho đến năm 525 TCN thì truyền lại cho A-Nan. Lúc đó ông đã rất già (có lẽ khoảng 90 – 100 tuổi). Ông mất năm 496 TCN, thọ 120 tuổi, chôn cất tại Gurupada Giri.

Trước khi xuất gia

Ma HaCa Diếp là con của một gia đình Bà la môn rất giàu có, ông có ý muốn xuất gia từ nhỏ nhưng bị cha mẹ ép hôn với Diệu Hiền(Bhadda).

Lúc đầu Ma Ha Ca Diếp không có ý định kết hôn với người vợ của mình, ông đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe và tạc ra bức chân dung một người phụ nữ thật đẹp, nhưng không ngờ rằng với bức tượng đó, cha mẹ ông đã tìm được cô gái ấy và ông buộc phải thành thân.

Tuy nhiên, may mắn sao vợ ông cũng có ý niệm thanh tịnh ly dục, chờ ngày xuất gia. Vì thế, 2 người tuy mang danh nghĩa là vợ chồng nhưng chỉ xem nhau là bạn, 2 vị sống chung với nhau như thế cho đến ngày xuất gia cầu đạo.

Xuất gia theo Phật

Sau 7 ngày đến ngày thứ 8 từ khi gia nhập đạo Phật, Ma Ha Ca Diếp đắc quả A la hán, một phẩm Thánh cao nhất, đã giải thoát ông khỏi mọi phiền não thô thiển lẫn vi tế.

Rồi một thời gian khá lâu sau nầy, nhân trong một cuộc nói chuyện với A Nan Ðà, Ma Ha Ca Diếp đã thuật lại giai đoạn “vỡ lòng” tu Phật của ông như sau:

“Bảy ngày đầu, bần đạo thọ dụng sự cúng dường của chư tín thí mà thân tâm chưa được giải thoát. Nhưng qua ngày thứ tám, Thánh quả A la hán đã hiện hữu trong tâm!”