Thứ Sáu, 7 Tháng Sáu 2024
NỮ GIỚILong An: Khai mạc Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ...

Long An: Khai mạc Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ – Tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Hướng về lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, để tưởng nhớ về công hạnh và tri ân bậc Thầy tôn kính đã sáng lập đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Sáng ngày 24/9/2023 (10 tháng 8 năm Quý Mão), Chư Tôn đức lãnh đạo NGHPKS kết hợp với đơn vị đăng cai đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Khóa tu Truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 37 tại chùa Thuận Phước (Ấp 4, Phước vân, Cần Đước, Long An), trong thời gian 7 ngày (từ ngày 24/9/2023 đến ngày 30/9/2023) cho hơn 160 hành giả, đây là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực nhằm dâng lên cúng dường Đức Tổ sư nhân Đại lễ Tưởng niệm 100 năm ngày sinh của Ngài.Trước khi khai mạc buổi lễ, BTC cữ hành lễ Phật, lễ Tổ, lễ tam vị cố Ni trưởng, tụng thời Kinh Phổ Môn.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của: HT. Thích Giác Giới – Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Thích Minh Thiện – Ủy Viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, HT. Thích Quảng Tâm – Ủy Viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, TT. Thích Giác Hy – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; Phó Tri sự Giáo Đoàn 1.Chư Tôn đức Ni có Ni trưởng Tân Liên – Chứng minh Phân Ban Ni giới TƯ, Đương kim Trưởng Ni giới HPKS, Viện chủ TX. Ngọc Quang, tỉnh Tiền Giang; Ni trưởng Chiêu Liên – Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Khánh, tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Tố Liên – Chứng minh Phân Ban Ni giới  TƯ, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Cố vấn Ban Quản trị Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Viên Liên – Cố vấn Phân Ban Ni giới TP. HCM, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Sâm Liên – Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Trà Vinh, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Vinh, Trà Vinh; Ni trưởng Hiếu Liên – Cố vấn Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Viện chủ TX. Ngọc Long, TX. Ngọc Phú – Đồng Nai, Trưởng Ban Tổ chức Khóa tu; Ni trưởng Gương Liên – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Phó Phân Ban Ni giới tỉnh Long An, Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Tâm – Long An; Ni trưởng  Xuân Liên – Ủy viên Ban Kiểm soát TƯ,  Phó Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Tuệ, Long Thành, Đồng Nai; Ni trưởng Anh Liên – Phó Phân Ban Ni giới tỉnh Cà Mau, Trụ trì Niệm Phật đường Ngọc Minh; Ni trưởng Tín Liên – Ủy Viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Phân ban Ni giới TƯ, Trưởng tiểu ban Kiểm soát thuộc Phân ban Ni giới Trung ương, Giáo phẩm NGHPKS, Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM; Ni sư Hòa Liên – Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Phân ban Ni giới TƯ, Phó Văn phòng 2 TƯ; Ni sư Tuệ Liên – Ủy viên Hội Ðồng Trị sự GHPGVN, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Phó Khoa Trung văn – Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức Khóa tu và Sư cô Nghiêm Liên – Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức Khóa tu, Trụ trì chùa Thuận Phước – đơn vị đăng cai tổ chức Khóa tu lần thứ 37 và Chư Tôn đức Ni Ban hộ thiền, Chư Tôn đức Trụ trì, trú xứ các Tịnh xá, hơn 150 thiền sinh cùng đông đảo quý Phật tử gần xa.Mở đầu buổi lễ, Ni trưởng Viên Liên đã có lời phát biểu khai mạc: “Năm Quý Mão là năm diễn ra các sự kiện quan trọng của Tăng Ni HPKS, đặc biệt là hướng về lễ kỷ niệm 100 năm sanh thần của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Để tưởng nhớ về công hạnh và tri ân công khai đạo của bậc Thầy tôn kính, hôm nay ngày 10-8- Quý Mão, tại Chùa Thuận Phước, Chư Tôn đức lãnh đạo NGHPKS kết hợp với đơn vị đăng cai đã long trọng tổ chức khoá tu truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 37, đây là một trong những chuổi hoạt động thiết thực dâng lên cúng dường Đức Tổ sư nhân Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ngài. Mong rằng chư hành giả trong 7 ngày này phải thực hành miên mật pháp tu Thiền định và Thiền tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm theo đúng lời Tổ huấn, nhằm mục đích thúc liễm thân tâm, khai mở ánh sáng tuệ giác, đem lại lợi ích cho chính mình và cho tha nhân…”Tiếp theo, Ni sư Khoa Liên, thay mặt Chư hành giả thiền sinh dâng lời phát nguyện “Chư hành giả nguyện tu tập miên mật, giữ gìn các giới đã lãnh thọ, chấp hành nội quy và luôn theo sát thời khóa tu tập, thực hành đúng theo sự chỉ dẫn của quý Ni trưởng, Ni sư hướng dẫn”.Ni trưởng Tín Liên thay mặt Ban Tổ chức lần lượt cung an chức sự cung tuyên phương danh Chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giáo thọ, Ban Truyền thông, Ban Hộ thiền, Ban Trai soạn, Ban Ẩm thực, Ban Thị giả, Ban Vệ sinh, Ban Y tế, Ban Kiểm soát giám thiền….

Ni trưởng Tố Liên thay mặt Ban Tổ chức khóa tu lần lượt triển khai Nội quy và thời khóa tu tập đến toàn thể Chư hành giả được nắm bắt rõ ràng, để thực hiện nghiêm túc trong quá trình tu tập.

Thay mặt lãnh đạo NGHPKS, Ni trưởng Tân Liên – Đương kim Trưởng Ni giới HPKS đã có lời sách tấn toàn thể Chư hành giả: “Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện hữu giữa cõi đời này đã gần tròn 100 năm, với chí nguyện “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”, Ngài đã lập nên một hệ phái biệt truyền Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, quyết chí đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đấng Từ phụ Thích ca và làm sống dậy hình ảnh Phật Tăng xưa, quy hướng về Ngài và quyết “Lấy Giới trì thân, lấy Định trừng tâm, và lấy Tuệ đoạn hoặc”, luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người kế thừa mạng mạch Phật pháp, ngỏ hầu làm cho Giáo pháp Khất sĩ mãi trường tồn xương minh trên thế gian này”. Hòa thượng Thích Minh Thiện ban lời đạo từ tại buổi lễ: “Để tiếp nối con đường Thích Ca Chánh pháp, góp phần cho đạo pháp được trường lưu xuyên suốt, Chư hành giả phát nguyện xuất gia thực hiện theo lời Đức Phật dạy “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Bên cạnh sự đoàn kết hoà hợp, cùng nhau tu tập của quý Tôn đức, BTC Khoá tu còn tạo duyên lành hướng dẫn Phật tử trong và ngoài tỉnh hiểu và thực hành theo Chánh pháp mà đức Phật đã dạy, đó là con đường tự lợi, lợi tha mà mỗi người xuất gia cần phải chú trọng hành trì. Qua 3 lời phát nguyện của hành giả, 10 điều nội quy và thời khoá tu tập miên mật, là những điều kiện nhắc nhở quý vị hoàn thiện tự thân, tinh tấn hành trì các pháp môn đã học để góp phần làm cho Khóa tu được thành tựu, và đem công đức tu tập dâng lên cúng dường ngôi Tam bảo…”.  Nương theo hạnh nguyện của bậc Tổ thầy, để xây dựng hội chúng hưng thạnh, Đức Trưởng lão HT. Thích Giác Giới mượn 7 điều trong Pháp Bất thối chuyển của Đức Phật ban Pháp từ: “ Ngày nào Tăng chúng hiệp đoàn, siêng năng hội họp luận bàn Pháp môn. Thuận hòa đoàn kết luôn luôn, luật nghiêm giới cấm bảo tồn khít khao… Ngày nào Tăng chúng tròn xong, bảy điều bất thối thành công vẹn toàn”, nhằm sách tấn khuyến khích thiền sinh khóa tu hướng đến phụng sự cho đời, khéo học hỏi, tha thiết nhiệt tâm, tinh cần tinh tấn tu tập chứng đạt đạo quả, cần nhờ sự tu tập giác ngộ của tự thân để làm cho chánh pháp được trường tồn vĩnh cửu.Sau lời pháp từ của Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh HPKS, là lời tri ân chân thành của SC. Nghiêm Liên dâng lên Chư Tôn đức Giáo phẩm. Buổi lễ kết thúc trong sự hoan hỷ của tất cả mọi người.Được biết, sau khi kết thúc buổi Lễ Khai mạc, Chư hành giả bắt đầu thực hiện thời khóa tu trì miên mật trong 7 ngày, mỗi ngày gồm 5 thời thiền toạ, 5 thời thiền hành, 1 giờ học và nghiên cứu Chơn lý, 1 thời trình pháp hoặc vấn đáp, và 1 thời tu tập rải tâm từ. Đặc biệt, song song trong Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 này, Ban Tổ chức lần đầu tiên tổ chức Khóa tu xuất gia gieo duyên cho Phật tử tại gia thích hạnh xuất gia nhưng vì còn ràng buộc trần thế không thể đi trên con đường xuất thế, có cơ hội trở thành người xuất gia thực sự từ hình thức đến nội dung trong 7 ngày, trong thời gian này quý Phật tử sẽ được cạo tóc, mặc pháp phục của người xuất gia, lãnh thọ giới pháp, tu tập thiền định và thiền tuệ, trì bình khất thực…,sống và thực tập hạnh xuất thế, nhằm trải nghiệm những giá trị tinh thần cao quý trong cuộc sống. Một số hình ảnh trong Khóa tu:

Ban TT NGKS

Tin khác

Cùng chuyên mục