Lịch học ngày 9 & 10/12/2017 ĐTTX4, ĐTTX5

632

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh
Ngày học: 09 & 10/12/2017 (22 & 23/10 Đinh Dậu)

ĐTTX khóa IV

Phòng học: Giảng đường E (lầu 4)

GIỜ 7g00 – 8g30 8g45 – 10g15 13g00 – 14g30 14g45 – 16g15
 

THỨ 7
9/12/2017

Câu xá luận
TT.TS. T. Giác Hiệp
Câu xá luận
TT.TS. T. Giác Hiệp
Triết học tôn giáo
TT.TS. T. Minh Thành
Triết học tôn giáo
TT.TS. T. Minh Thành
 

CHỦ NHẬT
10/12/2017

 

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh
Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh
Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh
Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

 

——————————————

ĐTTX khóa V

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm)

GIỜ 7g00 – 8g30 8g45 – 10g15 13g00 – 14g30 14g45 – 16g15
THỨ 7
9/12/2017
Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS.Giác Hoàng
Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS.Giác Hoàng
Hán cổ
NS.TS.Tuệ Liên
Hán cổ
NS.TS.Tuệ Liên
CHỦ NHẬT
10/12/2017
Khái luận Phật học
TT.TS. T. Viên Trí
Khái luận Phật học
TT.TS. T. Viên Trí
Nghỉ

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN