Lịch học ngày 7 & 8 /10/2017 ĐTTX4 & ĐTTX5 (04-10-2017)

765

Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Tp Hồ Chí Minh
Lịch học ngày 7 & 8 /10/2017 ĐTTX4 & ĐTTX5

Ngày học: 7,8/10/2017 (18 & 19/8 Đinh Dậu)

ĐTTX khóa IV

Phòng học: Giảng đường E – Lầu 4. Lớp Pali học P.C2 (lầu 2)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7

7/10/2017

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Thắng pháp tập yếu luận
NS.TS. TN. Tâm Tâm

Thắng pháp tập yếu luận
NS.TS. TN. Tâm Tâm

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

CHỦ NHẬT

8/10/2017

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Chuyên đề ngoại khóa
Bác sĩ Cao Tiến Sĩ

Vấn đề hiến tạng

Chuyên đề ngoại khóa
Bác sĩ Cao Tiến Sĩ

Vấn đề hiến tạng

 

 

 

 

ĐTTX Khóa V

Phòng học: Giảng đường A – Tầng hầm

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7

7/10/2017

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Thuật ngữ PPTA
SC.TS. Liễu Pháp

Thuật ngữ PPTA
SC.TS. Liễu Pháp

CHỦ NHẬT

8/10/2017

Khái luận Phật học
TT.TS.T. Viên Trí

Khái luận Phật học
TT.TS.T. Viên Trí

Tiếng Việt thực hành
ThS. Lê Thị Thanh Thủy

Tiếng Việt thực hành
ThS. Lê Thị Thanh Thủ