Lịch học ngày 16/12/2017 ĐTTX4 VÀ ĐTTX5

676

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh
Lịch học ngày 16/12/2017 ĐTTX4 VÀ ĐTTX5

Ngày học: 16/12/2017 (29/10 Đinh Dậu)

ĐTTX khóa IV

Phòng học: Giảng đường E (lầu 4)

GIỜ 7g00 – 8g30 8g45 – 10g15 13g00 – 14g30 14g45 – 16g15
 

THỨ 7
16/12/2017

Hán cổ
NS.TS. Kiên Liên
Hán cổ
NS.TS. Kiên Liên
Nghỉ (kết thúc HK5)

 

——————————————

ĐTTX khóa V

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm). Pali học ở giảng đường E (lầu 4)

GIỜ 7g00 – 8g30 8g45 – 10g15 13g00 – 14g30 14g45 – 16g15
THỨ 7
16/12/2017
LSPG Ấn Độ
TT.TS. T. Chơn Minh
LSPG Ấn Độ
TT.TS. T. Chơn Minh
Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên
Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên
Pali
SC.TS. TN. Diệu Hiếu
Pali
SC.TS. TN. Diệu Hiếu

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN