Lịch học ngày 04-11-2017 ĐTTX5

664

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh
Lịch học ngày 04-11-2017 ĐTTX5

Ngày học: Thứ Bảy ngày 04/11/2017 (16/9 Đinh Dậu)

Phòng học:

– Giảng đường A (tầng hầm): Khái luận Phật học

– Giảng đường E (lầu 4): Hán cổ

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ BẢY

04/11/2017

Khái luận Phật học
TT.TS.T. Viên Trí

Khái luận Phật học
TT.TS.T. Viên Trí

Hán cổ
NS.TS.TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS.TN. Tuệ Liên