Lịch học ngày 8 & 9/9/2018 ĐTTX4, ĐTTX5

1215

ĐTTX IV: Học ở giảng đường E (lầu 4), môn cổ ngữ Pali học ở phòng C2 (lầu 2).

Do giảng viên bận và ở nước ngoài chưa về kịp nên khóa IV chỉ học ngày Thứ Bảy.

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ BẢY

8/9/2018

Hán cổ

NS.TS. Tuệ Liên

Hán cổ

NS.TS. Tuệ Liên

Dị bộ tông luân luận

ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Dị bộ tông luân luận

ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Pali

NS.TS. Tịnh Vân

Pali

NS.TS. Tịnh Vân

——————————————-

ĐTTX V: Học ở giảng đường A (tầng hầm), môn Thuật ngữ Phật pháp tiếng Anh học ở phòng C2 (lầu 2).

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ BẢY

8/9/2018

Kinh Trường A-hàm

HT.T. Nguyên Giác

Kinh Trường A-hàm

HT.T. Nguyên Giác

Triết học Mác-Lênin

TS. NĐ Quốc Cường

Triết học Mác-Lênin

TS. NĐ Quốc Cường

CHỦ NHẬT

9/9/2018

Luật học PG ĐC

TT.TS.T. Giác Dũng

Luật học PG ĐC

TT.TS.T. Giác Dũng

Kinh Trung bộ

ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Kinh Trung bộ

ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Thuật ngữ PPTA

SC.TS. Liễu Pháp

Thuật ngữ PPTA

SC.TS. Liễu Pháp