Chủ Nhật, 29 Tháng Năm 2022
Chưa được phân loại Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di lần đầu tiên...

Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di lần đầu tiên được tổ chức tại Calefornia, Hoa Kỳ

  Cuối tháng 8 năm 2019, thành phố được mệnh danh thung lũng Hoa Vàng Miền Bắc California, San Jose, rợp bóng y vàng của Ni giới từ nhiều đơn vị, đặc biệt ở miền Nam và miền Bắc California, cùng vân tập về chùa An Lạc do Ni trưởng thượng Nguyên hạ Thanh Trụ trì, để cùng tham dự Đại Lễ Tưởng Niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ. Chùa An Lạc hôm nay như mang một màu sắc mới, từ trên chánh điện đến nhà Tổ, Trai đường, ngoài sân được trang trí với nhiều hoa tươi và ngũ quả đẹp mắt. Từ ngoài cổng bước vào, trước hiên chùa tấm biểu màu vàng chữ đỏ nổi bật đã ghi dấu sự kiện: Lễ Tưởng Niệm Ai Gia Phong Ngàn Năm Còn Ghi Dấu Sáng ngời Thánh Tổ Kiều Đàm Di, Trưởng lão Ni Tiền Bối. Thời gian trôi qua với nhiều thế kỷ, các con cháu nhiều đời của Tổ Kiều Đàm Di hôm nay hiện diện tại San Jose, để cùng nhớ về cội nguồn, để tưởng niệm Ngài. Vì nhờ Thánh tổ mà chư Ni chúng ta được đắp y vàng giải thoát và được tu tập trong Tăng già thanh tịnh. Ni sư Hương Thủy, vị MC của buổi lễ đã bắt đầu chương trình với bài thơ như sau:

Đưa tay giở từng trang lịch sử Như thấy người xưa bỗng hiện về Thánh tổ Ni giới còn lưu lại Dấu vết khắc ghi để hậu lai.

Vâng! Cả ngàn năm sau, vết son còn lưu dấu, để hôm nay lần đầu tiên khoảng 50 vị Ni như Ni trưởng Như Hòa (Chùa Dược Sư), Ni trưởng Nguyên Thanh (Chùa An Lạc), Ni trưởng Giác Hương (Chùa Vạn Hạnh), Ni sư Như Thông (Chùa Dược Sư), Ni sư Minh Phước (Tịnh Thất Phật Bửu), Ni sư Tâm Nhật (Chùa Đại Bi Quan Âm), Ni sư Giới Hương (Chùa Hương Sen), Ni sư Như Ngọc (Chùa A Di Đà), Ni sư Nguyên Thiện (Chùa Huyền Không), Ni sư Như Hiếu (Chùa Đức Viên), Ni sư Nhật Lan (Chùa Giác Minh), Ni sư Quảng Tịnh (Chùa Phật Quang), Ni sư Nhật Phúc (Chùa Giác Minh), cùng nhiều chư tôn thiền đức Ni khác của từ 30 đơn vị chùa cũng như quý thiện hữu tri thức đã về đây để thắp nén hương tưởng nhớ cội nguồn. Ni trưởng thượng Nguyên hạ Thanh, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ, trong bài diễn văn đã nhấn mạnh về cội nguồn như sau:

Cây có cội mới trổ cành xanh lá Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông.

Sau khi Di Mẫu xuất gia, nhiều mệnh phụ, thể nữ… cũng xin xuất gia trong giáo đoàn Ni giới. Đã trên 2560 năm lịch sử, Ni giới Phật giáo không chỉ hiện diện giới hạn trong đất nước Ấn Độ, mà đã đi truyền Đạo sang nhiều nước Á Đông. Cho đến nay, Ni giới Phật giáo đã và đang hoằng pháp gần khắp cả năm châu. Thế cho nên, Kiều Đàm Di được xem là Thánh tổ của Ni giới Phật giáo.” Trong buổi lễ hôm nay cũng có sự hiện diện chứng minh của chư Tôn thiền đức Tăng như Hòa thượng Nguyên Tú, Thượng tọa Đồng Phước, Đại đức Chơn Pháp Cẩn… Thay mặt cho Tăng già, Hòa thượng Nguyên Tú tán thán việc làm của Ni chúng hôm nay. Ngài nhấn mạnh rằng: “Ngoài đời thường có lễ tôn vinh các vĩ nhân, huống gì Kiều Đàm Di là vị Thánh tổ đầy đức hạnh của Ni giới và là Dì Mẫu của Thái tử Sĩ Đạt Ta tức Đức Từ Phụ của chúng ta, nên không thể không tôn vinh tưởng nhớ đến Ngài…” Đại đức Chân Pháp Cẩn, đệ tử của Sư ông Nhất Hạnh nói rằng: “Đức Phật thúc đẩy nữ quyền, nên cho phụ nữ xuất gia. Nữ giới trong truyền thống của Sư ông Nhất Hạnh cũng được đề cao, như vào mỗi năm mới Ni lạy Tăng 3 lạy, rồi Tăng cũng lạy Ni 3 lạy đáp trả… Ngoài xã hội, cũng tôn trọng phụ nữ, nên có nhiều quốc gia có phụ nữ giữ chức nguyên thủ, Thủ tướng và nhiều chức sắc cao như bà Jacinda Kate là Thủ tướng New Zealand, bà Aung San là nữ chính trị gia Miến Điện, đoạt giải Nobel Hòa Bình (1991)…” Trong bài đạo từ, Ni trưởng thượng Như hạ Hòa, Trụ trì chùa Dược Sư, miền Nam California, bày tỏ tấm lòng biết ơn đến Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo đã vì sự nghiệp giải thoát của Ni đoàn mà lặn lội chân trần đi từ xa đến để cầu xin Đức Phật cho Ni giới xuất gia… và hiện nay, thay mặt chư Ni tán thán công đức Ni trưởng Nguyên Thanh đã đứng ra tiên phong tổ chức lễ để chư Ni Việt Nam tại hải ngoại có cơ hội được quy tụ về tưởng niệm cội nguồn. Trong bài Tiểu sử Thánh tổ Đại Ái Đạo, Ni sư Quảng Tịnh, Trụ trì chùa Phật Quang, San Jose, nói lên ý chí phấn đấu của chư Tổ Ni để Đức Từ Phụ Thế Tôn và Tăng già hoan hỷ khi thấy các đệ tử Ni đã tinh tấn tu tập và chứng quả theo bước chư Thánh Tăng như sau: STT Thánh Tăng Thánh Ni 1 Tôn giả Xá Lợi Phất: Trí tuệ đệ nhất Tôn giả Ni Kế Ma: Trí tuệ đệ nhất 2 Tôn giả Mục Kiền Liên: Thần thông đệ nhất Tôn giả Ni Liên Hoa Sắc: Thần thông đệ nhất 3 Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Đầu đà đệ nhất Tôn giả Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề: Đầu đà đệ nhất 4 Tôn giả A Nan Luật: Thiên nhãn đệ nhất Tôn giả Ni Cổ Câu La: Thiên nhãn đệ nhất 5 Tôn giả Tu Bồ Đề: Giải không đệ nhất Tôn giả Ni Tô Na: Giải không đệ nhất 6 Tôn giả Phú Lâu Na: Thuyết pháp đệ nhất Tôn giả Ni Pháp Dữ: Thuyết pháp đệ nhất 7 Tôn giả Ca Chiên Diên: Luận nghĩa đệ nhất Tôn giả Ni Chỉ Già La Ma Đa: Tín tâm đệ nhất 8 Tôn giả Ưu Bà Li: Trì Luật đệ nhất Tôn giả Ni Ba Sất Già La: Trì Luật đệ nhất 9 Tôn giả A Nan: Đa văn đệ nhất Tôn giả Ni Bạt Đà Nhã Đà La: Tiệp tuệ đệ nhất 10 Tôn giả La Hầu La: Mật hạnh đệ nhất Tôn giả Ni Nan Đà: Mật hạnh đệ nhất Đến phần nghi lễ dâng hoa quả lên cúng Thánh tổ, chủ sám Ni sư Nguyên Thiện, Trụ trì chùa Huyền Không, San Jose, cùng Ban Kinh sư Ni tiến cúng cung thỉnh Thánh tổ lai lâm đàn tràng chùa An Lạc như sau: “Hạnh nguyện lưu phương thế thế truyền, Tùy cơ cảm ứng tục miên viên. Kiều Đàm nhơn khởi ân lưu bố, Hỷ Kiến công viên chiếu đại thiên. Nhuận trạch Ni lưu triêm đức hóa, Thanh lương hải chúng phát tâm điền. Cung thừa thoại khí Kiều Di Mẫu, Bất xả từ bi giáng pháp diên.” Cả hội trường vô cùng cảm xúc khi lần đầu tiên được lắng nghe từng lời tha thiết thỉnh tổ kèm với nhạc khí và chiêm ngưỡng nghi lễ cúng Tổ thật chánh niệm, thật trang nghiêm lắng đọng cả cõi trời và người. Tiếp theo là phần cúng tiểu tường mãn tang của Cố Ni trưởng Tâm Hoa, Sư phụ của Ni trưởng chùa An Lạc. Đến phần đọc tiểu sử hạnh nguyện của Cố Sư phụ, Ni trưởng chùa An lạc đã rơi nước mắt nhớ lúc sanh tiền được tu học với Người, khiến cả hội trường cũng không cầm được nước mắt. Ôi! Ân nghĩa nghìn trùng, văn hóa tình người thấm đẫm trong buổi lễ hôm nay. Sau buổi cơm trưa là phần tiệc trà thân mật giữa chư Ni cùng ôn về cuộc đời của Thánh tổ và các Trưởng lão Ni tiền bối dưới sự điều phối của Ni sư Giới Hương và Ni sư Nguyên Thiện. Ni trưởng Giác Hương, Trụ trì chùa Vạn Hạnh, Seatle, đã mong muốn chư Ni trẻ giữ nghiêm túc Bát Kính Pháp, vì đó là phẩm hạnh của một nữ tu sĩ khiêm cung và đạo hạnh. Ni sư Như Ngọc, Trụ trì chùa A Di Đà, miền Nam California, đã cảm thán rằng: Rất vui từ miền Nam California về đây tham dự lễ Tưởng niệm. Đây là bước nối kết để bảo bọc và hỗ trợ Ni giới với nhau, nhất là khi chúng ta ở hải ngoại. Ni sư Tâm Nhật cũng bày tỏ lòng cảm kích khi về tham dự lễ hôm nay. Mong quý Ni trưởng tiếp tục duy trì lễ Tưởng niệm mỗi năm. Sau khi lấy ý kiến chung của tập thể, Ni trưởng Nguyên Thanh đúc kết rằng năm 2020 vào khoảng tháng 7 mùa hạ, chư Ni sẽ tổ chức an cư tại chùa An Lạc 6 ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy và ngày cuối giải hạ cũng là ngày Tưởng Niệm Thánh tổ và Hội thảo. Ni sư Nguyên Thiện đề nghị: Hội thảo sẽ có ít nhất hai vị thuyết trình về đức hạnh của 1, 2 vị Ni tiền bối nổi bật để làm bước thúc đẩy cho Ni trẻ tu tập theo. Hoàng hôn đã chuyển, trời về chiều. Thời gian trôi qua nhanh, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Đến giờ này, buổi lễ Tưởng niệm đức Thánh tổ Kiều Đàm Di Đại Áo Đạo và chư Tôn Trưởng lão Ni tiền bối do Ni trưởng thượng Nguyên hạ Thanh, Trụ trì chùa An Lạc, San Jose, California, làm Trưởng ban Tổ chức đã kết thúc với những thành tựu mỹ mãn. Thay mặt Ban Tổ chức, Ni sư Giới Hương, Trụ trì chùa Hương Sen, miền Nam California, đã cảm tạ qua những lời tri ân như sau: “Những thành tựu của buổi Tưởng niệm này có được là nhờ tình thương quang lâm của Hòa thượng Nguyên Tú, Thượng tọa Đồng Phước, Đại đức Chơn Pháp Cẩn, Ni trưởng Như Hòa, Ni trưởng Giác Hương, Ni sư Như Ngọc, cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni khác cũng như quý thiện hữu tri thức, Phật tử đồng hương đã nhớ ngày giỗ mà cùng về đốt nén tâm hương tưởng niệm… Chúng con nguyện duy trì mỗi năm, mỗi làm lễ tưởng niệm nhớ về đức Thánh tổ Ni, để tạo cơ hội cho chư tôn thiền đức ni từ các nơi cùng tụ về, cùng khuyến khích nhau tu học, chia sẻ tình thân và kinh nghiệm thực hành lời Chư Phật và Thánh tổ dạy, theo bước chân Tổ Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo, để xứng đáng là con cháu của các Ngài trên bước đường xuất thế hiển dương Chánh pháp, trì giữ mạng mạch Như Lai.” Tri âm điệu nhạc lời ca Về đây sum họp một nhà bên nhau Tình thương ân nghĩa cao sâu Kiều Đàm kết tựu, Đạo mầu lan xa. Nam mô Thánh tổ Ni – Kiều Đàm Di – Đại Ái Đạo tác đại chứng minh. Thung lũng hoa vàng San Jose, ngày 31/8/2019.

Thích Nữ Giới Hương

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!