Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền Bối Phật giáo Việt Nam hữu công

985

Ngày 21 & 22 tháng 3 năm 2018 (mồng 5 & 6 tháng 2 Mậu Tuất) Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức buổi lễ “Tưởng Niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư Ni Tiền Bối Phật Giáo Việt Nam hữu công” tại Trụ sở BTS Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai – Chùa Tỉnh Hội.