Lễ ra mắt nhân sự phân ban Ni giới GHPGVN TP. Hồ Chí Minh

1061

 Ngày 26/4/2018 vừa qua, Lễ Ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới (PBNG) GHPGVN TP.HCM đã diễn ra tại trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự, Quận 10).

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện chứng minh của Đại lão HT. Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Huệ Văn – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Thiện Quý – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Quang Thạnh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; ĐĐ. Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; ĐĐ. Thích Nhật Thiện – UV BTS GHPGVN TP.HCM.

Về phía Ni giới có sự hiện diện của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Quyền Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN; NT. Thích Nữ Huệ Từ – Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới GHPGVN; NT. Thích Nữ Như Châu – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; NT. Thích Nữ Như Xuân – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; NT. Thích Nữ Từ Nhẫn – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; NT. Thích Nữ Như Thảo – Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới cùng chư Tôn đức Ni Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, Ni giới 24 quận, huyện, chư Tôn đức Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn Thành phố.

TT. Thích Quang Thạnh tuyên đọc Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022 do NT. Thích Nữ Như Châu làm Trưởng ban gồm 70 thành viên. Trong đó, Ban Chứng minh 10 vị; Ban Cố vấn 10 vị; Ban Thường trực 25 vị và 25 ủy viên.

Sau khi chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM trao Quyết định, NT. Thích Nữ Như Châu – Trưởng PBNG, đối trước chư Tôn đức lãnh đạo phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng thời thông qua kế hoạch hoạt động và lắng nghe đóng góp ý kiến từ các thành viên.
Tại buổi lễ, HT. Thích Trí Quảng đã ghi nhận những đóng góp của Ni giới Thành phố trong nhiều nhiệm kỳ qua và tin tưởng trong nhiệm kỳ mới này. Với tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống phụng sự Đạo pháp – Dân tộc, chư Ni TP.HCM sẽ hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của mình theo chỉ đạo của chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN, cũng như các kế hoạch Phât sự đã đề ra theo đúng tinh thần Giới luật và Hiến chương Giáo hội.

Hoa Đàm