Lễ đặt đá xây dựng chánh điện Chùa Phúc An – Bến Tre

376

  Nhân dịp NS. Thích Nữ Như Uyên -Phó ban kiêm Chánh Thư ký PBNG tỉnh Bến Tre; Trụ trì Chùa Từ Huệ (Châu Thành, Bến Tre) được sự chấp thuận của Chính quyền địa phương và BTS GHPGVN tỉnh trao quyết định chính thức gia nhập Giáo hội và trao quyền Trụ trì Chùa Phúc An, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, người viết đã đến tham dự, đảnh lễ quý Ni trưởng PBNG Bến Tre và chúc mừng.

Chùa Phúc An, vốn là một là ngôi chùa làng, mái lá đơn sơ, nằm êm đềm bên dòng sông quê đậm chất phù sa, quanh năm gió mát nhẹ nhàng, xoa dịu lòng người. Ngôi chùa được thành lập từ tâm nguyện của thân phụ quá cố của Ni sư Như Uyên, là Phật tử Minh Phúc và thân mẫu hiện tiền của Ni sư, pháp danh Diệu An. Khi kinh tế thế giới đang chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, việc kiến thiết một ngôi Tam bảo, dù là ngôi thảo am, cũng là điều không tưởng, nhưng với tấm lòng hiếu thảo, muốn hoàn thành tâm nguyện của đấng sinh thành cũng như thực hiện sứ mạng cao cả của hàng Thích tử, Ni sư đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Nhờ sự chung sức đồng lòng của toàn thể Ni chúng Chùa Từ Huệ, cũng như NS. Thích Nữ Tâm Ngọc, đến nay Chùa Phúc An đã xây dựng hoàn tất các hạng mục như nhà tổ, nhà khách và nhà bếp để có nơi cho chư Ni sinh hoạt hàng ngày..


“Vì lợi ích, vì hạnh phúc và niềm an lạc cho bà con vùng quê có nơi lễ bái, niệm Phật, Ni sư Trụ trì đã dốc hết tâm huyết vào công trình xây dựng ngôi Tam bảo Phúc An. Đây chính là hoàn thành tâm nguyện và là sự tri ân và báo ân chân chính của người con Phật đối với song thân. Bởi vì, người xuất gia ngoài việc hoằng pháp trên tinh thần từ bi và trí tuệ, thì sứ mệnh “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng” chính là bổn phận căn bản của người tu. Vì vậy, Vị Trụ trì ở trong nhà Như Lai cần phải kết hợp được việc giữ Như Lai tạng với hiện thực cuộc sống tu hành, đem niềm an vui đến với chúng sanh là điều quan trọng nhất… Nguyện nhờ mười phương chư Phật gia hộ và oai lực chú nguyện của chư Tôn đức mà ngôi Tam bảo Phúc An sẽ sớm hoàn tất, công trình xây dựng được viên mãn.” Lời sách tấn của HT. Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre trong buổi lễ an vị tôn tượng Quán Thế Âm và đặt đá xây dựng Chánh điện Chùa Phúc An, giúp chúng ta thêm hiểu rõ ý nghĩa hai chữ bình an. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người trong những ngày đầu xuân năm nay.


Vu Tuấn