Lâm Đồng: Các trường hạ tác pháp giải hạ

611

Sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, sáng ngày 14/07/Mậu Tuất, tại chùa Linh Sơn Tp.Đà Lạt, chư tôn thiền đức tăng ở các trụ xứ trong Tp.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã trang nghiêm, thanh tịnh làm lễ tác pháp mãn hạ.

Tại các huyện thị thành trên địa bàn toàn tỉnh, chư tôn đức tăng, ni hành giả an cư cũng đã lần lược tổ chức lễ tác pháp giải hạ – tự tứ – trai tăng cúng dường – cầu siêu,  trai đàn chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu đất nước thái bình, phật pháp trường tồn, vạn dân an cư lạc nghiệp.
Được biết, toàn tỉnh có trên 1.500 hành giả tác pháp an cư, theo đó, các huyện phía Nam, chư tăng kiết giới tại chùa Phước Huệ (Tp.Bảo Lộc), chư ni kiết giới tại chùa Pháp Hoa (huyện Di Linh), huyện Đơn Dương; chư tăng, ni sẽ tác pháp an cư và Bố tát tại chùa Giác Nguyên (chư tăng), chùa Giác Hoàng (chư ni). Tại huyện Đức Trọng, chư tăng kiết giới, Bố tát tại chùa Huê Nghiêm và chư ni tại Đạo tràng Long Châu.
Thích Linh Toàn
theo Phatgiao.org.vn