Lá phiếu niềm tin

173

  Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự kiện này gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đây cũng là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Việc làm này, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước thềm bầu cử, CTV Hoa Đàm đã có buổi trò chuyện với Ni sư Thích Nữ Phụng Liên – Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu rõ hơn ý nghĩa ngày hội toàn dân này.

Nhân dịp ngày toàn dân bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp, xin Ni sư cho biết về trách nhiệm của người Tu sĩ nói riêng và phụ nữ nói chung trong ngày hội này.

Khi nói đến trách nhiệm của người tu sĩ cũng như người phụ nữ, đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu Quyền của cử tri theo quy định của pháp luật. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự tay bỏ phiếu được thì nhờ ngưòi khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trong trường hợp, cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Cùng với “Quyền”, pháp luật cũng quy định rõ “Nghĩa vụ” của công dân. Quyền của công dân được bảo đảm bằng pháp luật khi công dân làm tròn nghĩa vụ của mình theo đúng pháp luật. Trong bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, cử tri phải có trách nhiệm tham gia giới thiệu người ra ứng cử. Cử tri nơi người ứng cử công tác và cư trú có trách nhiệm tham gia ý kiến nhận xét. Nghĩa vụ của cử tri được thể hiện rõ qua ba lần tổ chức hội nghị hiệp thương, qua các lần tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú của người ứng cử, qua các cuộc tiếp xúc tuyên truyền, vận động bầu cử của người ứng cử.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ. Vì vậy, mỗi cử tri cần phải sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Khi tham gia công tác Mặt trận, Nữ giới cần làm những gì để xứng với câu nói: “Đảm việc nước, giỏi việc nhà”.

Trước khi tham gia công tác Mặt trận, Ni sư rất sợ và e ngại, với hai chữ mặt trận, nó như có vẻ gì lớn lao, nhưng khi tham gia rồi, nhận ra đây là một tổ chức rất hay vì nó bao gồm nhiều thành phần xã hội như các tôn giáo bạn, tầng lớp tri thức, văn nghệ sĩ… hai từ Mặt trận như là một đại gia đình, gồm đủ các tế bào của xã hội. Người phụ nữ cũng như người tu sĩ trước khi xông pha mặt trận, cống hiến cho xã hội đầu tiên cần phải làm tốt công việc gia đình, thông thuộc kinh kệ, giáo lý Đức Từ Phụ răn dạy, là một người dẫn đường cho thế hệ Ni hậu bối trên con đường tu tập. Từ đó đủ kiến thức khi giao lưu cùng các tôn giáo bạn, trao đổi học hỏi những cái hay, nhằm chung sức xây dựng xã hội pháp trị và lạc cảnh theo đại nguyện của Bổn sư.

Ni sư cho biết cảm nghĩ cũng như quan điểm trước sự việc TWGHPGTW hướng dẫn kê khai Phật tử trong tờ khai làm căn cước công dân gắn chip.

Tôi hoàn toàn đồng ý và tán thành sự việc TWGHPG hướng dẫn kê khai Phật tử trong tờ khai làm căn cước công dân gắn chip. Theo điều 24 Hiến pháp 2013 và điều 3 Luật tín ngưỡng Tôn giáo 2016 thì việc khai mục 7 tôn giáo là quyền của mọi công dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các kênh thông tin của Chính phủ đã công bố số lượng tín đồ các tôn giáo căn cứ kết quả điều tra dân số toàn quốc. Theo đó, số lượng tín đồ Phật giáo tại Việt Nam giảm từng kỳ điều tra… Đợt gần đây nhất, thông cáo báo chí kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 đăng trên kênh thông tin của Chính phủ cho biết: “Đến thời điểm Tổng điều tra năm 2019, có 16 tôn giáo được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng số có 13,2 triệu người theo tôn giáo, chiếm 13,7% tổng dân số cả nước. Trong đó, số người theo ‘Công giáo’ là đông nhất với 5,9 triệu người, chiếm 44,6% tổng số người theo tôn giáo và chiếm 6,1% tổng dân số cả nước. Tiếp đến là số người theo ‘Phật giáo’ với 4,6 triệu người, chiếm 35,0% tổng số người theo tôn giáo và chiếm 4,8% dân số cả nước”.
Số liệu trên khi được phổ biến, lập tức tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Vấn đề đó cũng được đặt ra tại một số hội nghị của Trung ương GHPGVN và từng được đưa vào nghị quyết: Giáo hội sẽ thống kê lại số lượng tín đồ Phật giáo tại Việt Nam. Do vậy, việc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Công văn 52/HĐTS – VP1 về việc điền mục 7 trên tờ khai Căn cước công dân (CCCD) vào ngày 16 – 3 – 2021 vừa qua khiến dư luận quan tâm, trong đó có ý kiến cho rằng phải chăng nhân đây Giáo hội sẽ tiến hành thống kê lại tín đồ, Phật tử?
Là một tôn giáo gắn bó với dân tộc suốt mấy ngàn năm, từ kết quả thống kê của Chính phủ, so sánh với thực tiễn đã cho thấy đến nay, dường như vẫn tồn tại những nhọc nhằn trong khái niệm giữa “người theo Phật giáo”, tín đồ đạo Phật và Phật tử, kể cả trong các văn bản pháp quy.

Khi trở thành thành viên MTTQ thành phố, Ni sư đã học hỏi được những gì cũng như phát huy giáo lý nhà Phật trong nhiệm vụ của mình?

Khi đã trở thành thành viên MTTQ Thành phố, được cùng các thành viên đi tham quan nhiều di tích lịch sử, thấy được nhiều tấm gương hy sinh cao cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đó là một lý tưởng hết sức cao quý. Các vị ấy đã không tiếc tuổi xuân, thậm chí hy sinh thân mạng cao quý dâng hiến cho Tổ quốc khi cần, cũng như Đức Như Lai từ bỏ cung điện giàu sang, xuất gia tìm con đường giác ngộ giải thoát chúng sinh thoát khỏi trầm luân; như Ni trưởng Huỳnh Liên khi được 20 tuổi, bà đã quy y Phật đường Minh Sư, tu học theo hạnh cư sĩ tại gia. Bà kế tục sự nghiệp Tổ Thầy, trực tiếp lãnh đạo hàng Ni chúng Khất sĩ trong phận sự Ni trưởng, năm 1954 khi tuổi đời tươi đep nhất.
Mỗi một tôn giáo, có một tôn chỉ riêng, nhưng đều chung một mục đích giáo hóa tín đồ sống cuộc sống thượng tôn pháp luật, tốt đời đẹp đạo.

Ni sư có gửi gắm gì đối với Đặc san Hoa Đàm – Tiếng nói của Nữ giới Phật giáo Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Đặc san Hoa Đàm đã có bước tiến vượt bậc: Nội dung vô cùng phong phú so với các số đầu tiên. Trong các cuộc họp của Mặt trận, các vị Phật tử nói riêng, các chức sắc tôn giáo bạn thường hỏi mượn và xin những tờ báo Hoa Đàm mà tôi mang theo. Điều này chứng tỏ sức lan tỏa của Hoa Đàm ngày càng rộng lớn. Công việc hoằng dương Chánh pháp của toàn thể anh chị em cùng chư Tôn đức Ni trong Ban Biên tập, những người làm nên cơ quan ngôn luận của Nữ giới Phật giáo đáng tán thán. Hy vọng toàn thể BBT không ngừng cố gắng để đưa tờ Đặc san sớm trở thành tạp chí, phát hành rộng rãi trên các sạp báo cũng như kệ sách trong các nhà sách trên toàn quốc.

Xin cảm ơn Ni sư đã dành thời gian cho buổi trò chuyện nhân dịp ngày bầu cử sắp đến. Kính chúc Ni sư pháp thể an khang trên con đường hoằng pháp đồng hành với Mặt trận dân tộc.

Cảm ơn Đặc san Hoa Đàm và kính chúc quý báo một năm mới thành công, thắng lợi, gặt hái được nhiều thành tựu vẻ vang hơn nữa!

Hoa Đàm