La-Hầu-La

1179
Tôn tượng Tổ thứ mười lăm: La Hầu La Đa

La-Hầu-La (zh:羅 睺 羅; si, pi: rāhula) hán dịch là Phú Chướng, nghĩa là “sự chướng ngại”, một trong thập đại đệ tử của Phật. Ông cũng là người con duy nhất của Phật tổ Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm. Mẹ của La-Hầu-La là hoàng hậu Da-Du-Đa-La (si: yaśodharā). La-Hầu-La được sinh ra năm 608 TCN, khi thái tử Tất-Đạt-Đa lúc ấy đã 29 tuổi, quyết định rời bỏ gia đình và đi tìm chân lý đích thực. Nhiều người cho rằng đó là hành vi “vô trách nhiệm” đối với một người cha. Tuy nhiên sau này có thể thấy chính Phật là người đích thân dạy dỗ con trai mình trên con đường đạt đạo. Nhờ vậy La-Hầu-La đã sớm giác ngộ khi mới ngoài 20 tuổi  La-Hầu-La được tôn giả Xá-Lợi-Phất (s: śāriputra) đưa vào Tăng-già từ lúc bảy tuổi và mất trước Phật, có lẽ khi chưa đến 50 tuổi (khoảng năm 560 TCN)