Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022
TIN TỨC Sự kiện Kính tiễn biệt Ni trưởng Hải Vân

Kính tiễn biệt Ni trưởng Hải Vân

  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.

Từ Mỹ quốc xa xôi, được tin Ni trưởng Viện chủ chùa Hải Vân (thượng NHƯ hạ NGUYÊN) vừa viên tịch, lòng chúng con không khỏi trào dâng niềm bùi ngùi luyến tiếc vô hạn. BÙI NGÙI, bởi lẽ còn đâu nữa cơ duyên thọ học cùng Người, được lắng nghe lời dạy bảo sách tấn “nghiêm trì giới luật.” LUYẾN TIẾC, bởi lẽ trong thời mạt pháp đạo đức suy vi này đâu dễ gì tìm được bậc “Thiền gia mô phạm” tài năng đức độ luôn ưu tư vì giềng mối đạo, thiết tha với tiền đồ Phật pháp như Người!

Dẫu biết rằng “hữu hình hữu hoại”, “sanh ký tử quy”…, nhưng sự ra đi của Ni trưởng là một sự mất mát to lớn đối với hàng môn nhân pháp quyến nói riêng cũng như đối với hàng Ni lưu hậu học chúng con nói chung. Còn nhớ như in những tháng ngày An cư Kiết Thu nơi Huê Lâm (Boston) & Viên Thông (Texas), mỗi lần được diện kiến là mỗi lần chúng con được nghe Người ân cần nhắc nhở: “Đừng vì lý do gì mà bỏ quên việc TỤNG GIỚI, HỌC GIỚI & HÀNH TRÌ GIỚI,” bởi lẽ “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn, Phật pháp còn.” Mặc dù, phước duyên được gần gũi học hỏi nơi Người tuy hiếm hoi ít ỏi, nhưng với chúng con đạo tình Người trao gửi luôn ấm áp và sâu lắng đậm đà.

Hôm nay đây, Ni trưởng thuận thế vô thường xả huyễn quy chơn, cách nửa vòng trái đất, hậu học chúng con xin chí thành vọng bái Giác Linh Đài dâng nén tâm hương tưởng niệm, kính nguyện Giác Linh Người HÓA DUYÊN KÝ TẤT, PHẬT QUỐC HOA KHAI.

Mai này, phút giây phụng tống nhục thân Ni trưởng đến nơi trà tỳ tại Việt Nam cũng sẽ là phút giây nơi phương xa chúng con lắng lòng nhiếp niệm cung tiễn Giác Linh với niềm tin Ni trưởng sẽ mãi luôn:

Nhập thế thong dong,
trong sanh tử TÙY DUYÊN LAI KHỨ.
Xuất trần tự tại,
giữa sắc không NHẬM Ý TIÊU DAO.

California, 01:30 p.m,
ngày 07 tháng 12 năm 2021
Cung kính bái biệt Người,
Hậu học Thích Nữ Lệ Thành khể thủ

Thích Nữ Lệ Thành

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!