Chủ Nhật, 14 Tháng Tư 2024
Chưa được phân loạiKiều Đàm Di Hiền mẫu đầu tiên của Ni đoàn

Kiều Đàm Di
Hiền mẫu đầu tiên của Ni đoàn

Tôn tượng Trưởng lão Ni Đại Ái Đạo
Ảnh: Zenart

  Hàng năm, cứ đến ngày Đại lễ Tưởng niệm Ngài Kiều Đàm Di – Hiền mẫu đầu tiên của Ni đoàn. Đó là nghĩa cử cao đẹp của Ni giới Việt Nam, với tấm lòng tri ân và báo ân của người con Phật. Hiền mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề là em gái của Hoàng hậu Ma Da, dì ruột của Thái tử Tất Đạt Đa, Hiền mẫu thương yêu Thái tử hơn con ruột của mình. Chính vì lẽ đó, những người con gái của Thế Tôn tưởng niệm đức hạnh một bậc Tổ sư Ni đức tính kiên định chịu thương, chịu khó, của một bậc mẫu nghi đã vì đạo quên mình; vì tiền đồ của Ni giới dũng mảnh tự tay cạo tóc, đắp y, lê bước chân trần rướm máu, đến Tinh xá Tăng đoàn Đức Phật, đứng suốt cả ngày, vì ý chí cầu đạo quá mãnh liệt, cộng thêm sự quyết tâm, xuất gia, sống đời phạm hạnh. A Nan động lòng ba phen vào xin Đức Phật và nhắc lại công hạnh của Hiền mẫu. Phật đã bằng lòng cho người nữ xuất gia, nhưng phải lãnh thọ Bát kỉnh pháp. Từ đó, Hiền mẫu Kiều Đàm Di cùng năm trăm người nữ được dự vào hàng tứ chúng. Ngày nay, Nữ giới được xuất gia và phát triển ra khắp năm châu thế giới chính là nhờ vào công đức to lớn của Hiền mẫu Kiều Đàm Di.

Chúng con xin hướng về kính lạy Hiền mẫu Điều Đàm Di Tôn giả! Để tưởng niệm ân đức và thành kính dâng lên cúng dường Thánh Tổ Ni ngũ phần hương giải thoát. Bởi vì, việc làm phi thường của Hiền mẫu đã thể hiện đạo Phật là một tôn giáo của tình yêu thương, của trí tuệ và sự bình đẳng tuyệt vời.

Hiền mẫu chính là người phụ nữ đầu tiên đi theo con đường của Đức Thế Tôn, với công đức nuôi dưỡng một vị Phật tương lai, cộng thêm ý chí sắt đá, không sờn lòng nhi nữ. Hiền mẫu đã giải phóng vô minh để bước tới đỉnh cao tự tại giải thoát vô ngã vị tha. Chính sự giác ngộ ấy là vòng hoa trang điểm cuộc đời bằng sự tinh cần nhẫn nại, với lòng từ bi hỷ xả. Chúng con vô cùng cảm niệm tấm gương của Hiền mẫu đã khuyến tấn Ni trẻ, quyết tâm tu tập để xứng đáng là những người con gái ngoan hiền của Đức Thế Tôn.

Ôi cao quý thay! Hiền mẫu đã hiện thân của vẻ đẹp thuần khiết, với trái tim nhân ái, dịu dàng yêu thương, như suối nguồn tươi mát, là vầng trăng chiếu soi vô tận, là hoa từ bi tươi tốt. Cuộc đời của Hiền mẫu là bài pháp sống động. Chúng con nguyện học theo gương sáng cao quý ấy, sống để thương yêu, hy sinh, bao dung và tha thứ, Hiền mẫu Kiều Đàm Di là người phụ nữ vĩ đại của thế gian.

Hòa Nhã

Tin khác

Cùng chuyên mục