Thứ Bảy, 21 Tháng Năm 2022
TIN TỨC Sự kiện Khóa Lễ Sám hối đầu năm của Tăng Ni sinh Học viện...

Khóa Lễ Sám hối đầu năm của Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

“Tội từ tâm khởi, đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
Thế mới thật là chân sám hối.”

Tối ngày 01/2/2022 (nhằm ngày 29/01/ Nhâm Dần), tại Chánh điện tạm của Cơ sở 2 – Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM, đã trang nghiêm diễn ra khoá lễ Sám hối định kỳ dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Phước Lượng – Trưởng Ban Quản viện Tăng và NS. Thích Nữ Như Ngọc – Phó Ban Quản viện Ni. Buổi lễ còn có sự tham dự của hơn 700 Tăng Ni sinh thuộc các khoá XIV, XV và XVI.

Theo truyền thống Thiền môn từ xưa, khoá lễ Sám hối tại Học viện cũng được tổ chức định kỳ vào mỗi nửa tháng một lần, vào các ngày 14 và 28 (hoặc 29) âm lịch hàng tháng.

Sám hối là một thuật ngữ của tiếng Phạn, gọi là Samma, Trung Hoa dịch âm thành “Hối Quá”. Trong kinh dạy rằng: “Sám giả, sám kỳ tiền khiên. Hối giả, hối kỳ hậu quá”, nghĩa là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Hành giả Phật giáo phát tâm sám hối nghĩa là khởi tâm nhìn lại những hành động của mình đã tạo tác qua ba nghiệp thân, khẩu, ý; để từ đó tự mình khởi tâm ăn năn, hổ thẹn về những lỗi lầm mà mình đã gây tạo trước đây. Đồng thời, phát nguyện sửa đổi, cam kết không lặp lại những lỗi lầm ấy nữa trong tương lai. Vì vậy, nói cách khác, Sám hối chính là “Ăn năn chừa bỏ.”

Khoá lễ Sám hối tại Học viện sử dụng nghi thức Sám hối Hồng danh do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM soạn dịch. Sám hối Hồng danh nghĩa là việc Sám hối nương vào danh hiệu của các vị Phật mà lễ lạy. Khi lễ lạy một danh hiệu Phật, hành giả quán niệm về công hạnh cao đẹp của các Ngài, từ đấy phát tâm sám hối những lỗi lầm của mình để tịnh hóa ba nghiệp. Đồng thời cũng là sự phát nguyện thực hành theo những công hạnh ấy để gia tăng được công đức trên lộ trình tu tập.

Sau phần lễ 89 lạy ứng với các danh hiệu Phật, tất cả Tăng Ni sinh đồng quỳ, chắp tay trang nghiêm, một lòng đọc tụng lại phần sám hối và phát nguyện của Bồ tát Phổ Hiền trích trong Kinh Hoa Nghiêm. Đấy như là một sự cam kết, noi gương Bồ tát Phổ Hiền với chí nguyện độ tha không cùng tận đối với chúng sanh của hàng tu sĩ:

“Tất cả chư Phật trong ba đời
Vô lượng Thế giới khắp mười phương
Con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh
Thành kính lễ lạy không hề sót
Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác
Đều vì ba độc tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý mà gây nên
Tất cả nay tôi đều sám hối
Phổ Hiền thù thắng nguyện của tôi
Phước đức vô biên đều hồi hướng
Nguyện cho chúng sanh đang chìm đắm
Mau sanh cõi Phật Vô Lượng Quang.”

Sau hơn 1 giờ đồng hồ diễn ra, khoá lễ đã kết thúc trong sự hoan hỷ của toàn thể Tăng Ni sinh Học viện. Và dưới sự hướng dẫn của Ban Quản viện, Tăng Ni sinh tuần tự trở về liêu phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi Bố tát vào sớm ngày hôm sau.

Đức Kiên

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!