Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh kỹ năng xử lý thông tin

1333

<HĐ>Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và kỹ năng xử lý thông tin do Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (TƯGH) phối hợp BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức từ ngày 04 đến 08/7/2018 cho gần 400 Tăng Ni, Phật tử về nghiệp vụ hành chánh và kỹ năng xử lý thông tin.

HT. Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại buổi lễ

Về nội dung chương trình học, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức chia sẻ các đề tài: Quan điểm và phương hướng hoạt động của Ban Thông tin – Truyền thông của TƯGH; Chủ trương và quan điểm của Giáo hội về công tác thông tin truyền thông Phật giáo; Khái niệm một số quy tắc trong quản lý hành chánh; Đẩy mạnh công tác truyền bá giáo lý chính pháp của Phật giáo; phát triển GHPGVN, ngăn chặn và xử lý khủng hoảng truyền thông; Hiến chương và một số quy định của Giáo hội; Ứng dụng truyền thông trong công tác Hoằng pháp; Hoằng pháp qua phương tiện truyền thông Phật giáo; Chiến lược phát triển truyền thông Phật giáo – kênh Hoằng pháp thời đại kỹ thuật số; Hoằng pháp trong thời đại công nghệ số; Nghiệp vụ báo chí Phật giáo;…

Bên cạnh đó còn có các diễn giả là những vị quản lý, nguyên quản lý tôn giáo và MTTQVN triển khai về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin truyền thông; Một số nội dung của Luật Tín ngưỡng tôn giáo liên quan đến hoạt động và đời sống thường nhật; Thực hiện văn bản hành chánh;…

Ngày 08/7/2018 Lễ Bế mạc khóa học được diễn ra với sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Huệ Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; TT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương cùng chư Tôn đức HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; Tăng Ni và cư sĩ học viên 10 tỉnh khu vực Đông Nam bộ và Tây nguyên cũng đồng tham dự.
TT. Thích Thiện Thống đã sách tấn, chia sẻ những kinh nghiệm làm người lãnh đạo phải có đức tin về chánh pháp, hiểu luật nhân quả, phục vụ cho GHPGVN bằng tinh thần từ bi và trí tuệ của người con Phật. Thượng tọa mong muốn có thêm nhiều khóa tập huấn như thế này và nhiều Ban, Viện Trung ương cùng tham gia để công tác hành chánh Giáo hội được phát triển một cách đồng bộ. Đại diện TƯGH, TT. Thích Thiện Thống và TT. Thích Huệ Thông đã trao giấy chứng nhận cho 400 học viên.

Thông tin là một nhu cầu, điều kiện và động lực cho con người góp phần phát triển nhân loại. Nếu không có thông tin thì cuộc sống sẽ không phát triển được, đặc biệt ngày nay khoa học công nghệ đang phát triển thì thông tin càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, xã hội cũng hứng chịu nhiều tác động tiêu cực trong những khủng hoảng mà truyền thông mang lại. Thời đại ngày nay, việc xử lý thông tin không chỉ được thực hiện bằng mỗi trí tuệ con người, mà còn được trợ giúp bởi nhiều thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại và “thông minh hơn”. Điều đó cũng đòi hỏi, người xử lý thông tin phải đạt tới những trình độ nhất định và ngày càng phải tự hoàn thiện mình, nâng cao tri thức chuyên môn.

Trong Phật giáo cũng thế, từ những buổi đầu, chư vị Thầy tổ thấy công tác thông tin truyền thông Phật giáo (TTTT PG) rất quan trọng và cần thiết nên đã tiến hành thành lập báo chí Phật giáo và phát triển cho đến nay như: Vạn Hạnh, Đuốc Tuệ, Viên Âm, Tam Bảo, Pháp Âm, Từ Bi Âm, Giác Ngộ, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Tạp chí Nghiên cứu Phật giáo, Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, Đặc san Hoa Đàm – Tiếng nói của Nữ giới Phật giáo Việt Nam (Trực thuộc Phân ban Ni giới Trung ương),… Với sự phát triển đi lên của đất nước và sự mở rộng của công tác thông tin tuyên truyền, mọi thành phần trong xã hội cũng như Tăng Ni, Phật tử rất chú trọng vào chất lượng truyền tải TTTT PG. Xuất phát từ tầm quan trọng này, một trong chín mục tiêu lớn nhiệm kỳ VIII là đặt vấn đề nâng cao chất lượng của công tác TTTT PG. Chư Tôn đức đã thảo luận, đưa ra ý kiến xây dựng đẩy mạnh TTTT PG thành kênh Hoằng Pháp toàn quốc. Để làm TTTT PG phát triển có tầm quy mô chính thống, phải có danh sách kiện toàn nhân sự, nội quy hoạt động và quản lý, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mang tính chuyên nghiệp, Ban TTTT PG T.Ư cần có định hướng cụ thể. Điều này mang tính cấp thiết và phải đi kèm chuyên môn cao mới có hiệu quả tốt nhất cho việc truyền tải thông tin Phật giáo. Ngoài các phương tiện hỗ trợ về mặt kỹ thuật công nghệ số, chúng ta phải có kỹ năng nhuần nhuyễn, kịp thời đưa thông tin và phản biện chuẩn xác về Phật giáo một cách cụ thể; chủ động xử lý khủng hoảng truyền thông Phật giáo, phải hết sức khéo léo để tránh các hiệu ứng dư luận không tốt trong xã hội.

Uyển Nhã