Khi đốt nhang nên đốt 3 cây hay 1 cây

3103

Đây là một vấn đề của mọi người khì vào chùa lễ Phật , tuy nhiên đó chỉ là 1 hình thức mà thôi .

Thắp bao nhiêu cây nhang , tùy vào duyên mọi người , thậm chí có địa phương còn có tục lệ thắp 4 cây , không sao cả . Xét về ý nghĩa thì , 1 cây có nghĩa là một lòng một dạ , toàn tâm toàn ý cúng dường chư Phật Bồ Tát . Còn 3 cây , lại mang ý nghĩa cúng dường Tam Bảo Phật , Pháp Tăng . Như nói ở trên , nơi có thói quen cắm 4 cây , lại được giải thích rằng , ngoài 3 cây cúng dường Tam Bảo , cây còn lại chính là cúng dường Hộ pháp .

Từng có một bà cụ hỏi một vị cao Tăng :” Bạch thầy mỗi khi tôi đi chùa , thưởng có thói quen cắm nguyên bó nhang , như vậy có được không ?” . Vị cao Tăng trả lời : ” Không sao cả , vì như vậy chỉ chứng minh rằng người giàu có mà thôi ”

Lại có người hỏi , có phải nhất thiết đốt nhang mới gọi là tu hành hay không ? Sau khi đốt nhang mới có thể niệm Phật hay không ? Sự thật khi chúng ta niệm Phật , Tụng kinh quan trọng là đốt nén tâm hương , còn mọi thứ chỉ là hình thức .

Hòa thượng Nhân Thanh  (ifeng.com)