Khánh Hòa: Trang nghiêm Pháp hội lần thứ 5 tại chùa Nghĩa Sơn

644

Ngày 30/07/ Mậu Tuất (09/9/2018) nhân ngày Vía đức Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát, tại chùa Nghĩa Sơn (xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, , tỉnh Khánh Hòa), TT. Thích Thiện Phước, – Uv. HĐTS, Chánh Thư ký BTS .PG tỉnh Khánh Hòa, trú trì thành kính trang nghiêm tổ chức Pháp hội Địa Tạng, đăng đàn chẩn tế bạt độ âm linh. Hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an.

Pháp hội dưới sự Chứng minh của HT. Thích Thanh Sơn- Viện chủ chùa Khuông Việt  TP Hồ Chí Minh – chư Tôn đức Tăng Ni  Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương cùng đông đảo  Phật tử tham dự.

Pháp hội Địa Tạng cứu độ vong nhân, Bạt độ âm linh, cầu nguyện quốc thái dân an thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. Hòa thượng chứng minh niệm hương, bạch Phật, Thượng phướn,  HT. Thích Trí Tấn, chủ sám Khai kinh, cúng ngọ, Tiến Giác linh Tổ sư, thỉnh tiên linh tùng tự ký tự, công đức tiên linh. TT. Thích Thiện Huệ, Gia trì hiển mật, Ban kinh sư Chư tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đăng đàn Chẩn tế phổ thí âm linh cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, sút sảo tảo thương, âm hồn, cô hồn, cầu âm siêu dương thái.

Dip này, chùa Nghĩa Sơn đã phát 100 phần quà, mỗi phần  gồm 05 kg gạo và thục phầm cho đồng bào nghèo địa phương, 19 giờ Lễ Hoa đăng, thí thực trên sông, hàng nghìn Hoa đăng được thả theo dòng sông Cái Nha Trang chảy ra biển cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu âm siêu, dương thái.

Trí Bửu
theo daophatngaynay