Khánh Hòa: Thiêng liêng Đại lễ Đức Phật Thành Đạo tại chùa Long Sơn

271
Chùa Long Sơn
20 Đường 23/10, Phương sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Buổi tối ngày 02/1/ 2020 (08/12 Kỷ Hợi) tại Chùa Sắc Tứ Long Sơn (20 đường 23/10 – TP. Nha Trang) Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Khánh Hòa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Đức Phật Thành đạo PL.2563.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Minh Thông – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS PG tỉnh; HT.Thích Nguyên Quang – UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh; TT.Thích Thiện Phước – Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Tâm Như – Phó Ban Hoằng Pháp PG tỉnh. Toàn thể Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, Tăng Ni và Phật tử trên địa bàn TP. Nha Trang cùng về tham dự.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của trời người, Bậc tôn quý nhất của nhân thiên, chứng thành quả vị Bồ-đề, ánh sáng giác ngộ của Ngài đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại nơi cõi Ta-bà này. Lời dạy của Ngài là khuôn vàng thước ngọc đưa chúng sanh đến quả vị giải thoát và giác ngộ. Tổ chức kỷ niệm ngày Thành đạo của Ngài không phải thời gian chỉ một vài ngày là đủ mà còn khơi nguồn ánh sáng giác ngộ đó vào đời sống, vào thời đại, vào từng sát na, từng hơi thở của người con Phật để tu tập.

Trước khi bước vào buổi lễ chính thức, TT.Thích Tâm Như đã thay mặt BTC đã nêu những ý nghĩa quan trọng của Ngày đức Phật Thành Đạo: Cách đây hơn 2600 năm tại xứ Ấn Độ, nơi cội Bồ Đề đã trở thành chứng tích lịch sử cho một bậc vĩ nhân: Người chứng thành đạo quả vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, trở thành Đức Phật của chúng sinh. Ngọn lửa từ bi và trí tuệ của Ngài đã xóa tan mọi ranh giới của sự phân biệt và kỳ thị, sưởi ấm chúng sinh khi đang quẩn quanh trong vòng ích kỷ. Trí tuệ của Ngài phủ trùm ba cõi, cho chúng sinh ngọn đuốc để dẫn dắt chúng sanh đi theo lý tưởng giải thoát giác ngộ. Và ngày 8 tháng 12 âm lịch hằng năm đã được chọn làm kỉ niệm ngày Đức Phật Thành Đạo, đem về con đường chân lý giải thoát nhiệm màu.

Tiếp đến, HT.Thích Minh Thông đã chính thức cử hành nghi thức Lễ Phật Thành Đạo: Niêm hương bạch Phật, tụng Kinh…

Minh Thiện (Ban TT–TT PG Khánh Hòa)