Khánh Hòa: Chùa Thiên Long tổ chức Pháp hội Địa Tạng

560

Ngày 29/07/Mậu Tuất (08/08/2018) nhân lễ Vía đức Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát, tại chùa Thiên Long (phường Ba Ngòi, Tp.Cam Ranh), HT.Thích Trí Tấn – trú trì chùa, đã tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu, Pháp hội Địa Tạng, cúng dường trai tăng, đăng đàn chẩn tế bạt độ âm linh, kỳ nguyện đại trùng tu chùa Thiên Long.

Đến tham dự có HT.Thích Tịnh Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN Tp.Cam Ranh, cùng Chư tôn đức BTS GHPGVN Tp.Cam Ranh và hàng nghìn phật tử.
HT.Thích Tâm Khai, chủ sám khai kinh, cúng ngọ, tiến giác linh Tổ sư, thỉnh tiên linh tùng tự ký tự, công đức tiên linh. HT.Thích Tịnh Nghiêm chứng trai, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
TT.Thích Thiện Huệ, gia trì hiển mật, Ban kinh sư Chư tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đăng đàn Chẩn tế phổ thí âm linh cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, sút sảo tảo thương, âm hồn, cô hồn, cầu âm siêu dương thái.
ĐĐ.Thích Như Nghĩa – Giám tự chùa Thiên Long, dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng. Theo đó, bổn tự vâng lời Phật dạy, nương theo hiếu hạnh Tôn giả Mục Kiền Liên đốt nén tâm hương, sắm sinh lễ vật cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường hiện tiền Chư tôn Đại đức tăng già, kính mừng Chư tôn giáo phẩm thêm một tuổi hạ, nhờ chủng đức đại tăng nguyện cầu cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sinh đang trầm luân trong cảnh giới đau khổ, đều được an lạc, giải thoát và cầu nguyện công tác trùng hưng ngôi bảo điện Thiên Long sớm được viên thành.
Ban đạo từ, HT.Thích Tịnh Nghiêm tán thán công đức Hòa thượng trú trì và phật tử chùa Thiên Long, khuyến  tấn Chư tôn đức tăng ni và phật tử tinh tấn tu học làm tròn chữ Hiếu của người con Phật và cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho công tác trùng hưng chùa Thiên Long thành tựu viên mãn.

Dip này, chùa Thiên Long đã trao tặng 300 phần quà, mỗi phần  gồm 10kg gạo và thực phẩm cho đồng bào nghèo tại địa phương. Tổng kinh phí trên 60 triệu đồng.
Được biết, Đại lễ Vu Lan Báo hiếu bắt đầu từ mùng 1-7 ÂL, sau lễ Khai kinh Vu Lan, Lễ bông hồng cài áo, hằng đêm đều có khóa lễ tụng Kinh Vu Lan; Pháp hội Địa Tạng bắt đầu từ 16-7 ÂL; sau lễ Khai kinh Địa Tạng mỗi ngày đều có khóa lễ tụng kinh Địa Tạng đến 30-7 ÂL.
Trí Bửu
theo Phatgiao.org.vn