Khánh Hòa: Chùa Lộc Thọ tổ chức khóa tu Ngày an lạc kỳ thứ 7

533

Nơi chùa Lộc Thọ (Nha Trang, Khánh Hòa), Sư cô Thích Nữ Diệu Lạc và ni chúng đã tổ chức khóa tu Ngày an lạc lần thứ 7 vào sáng ngày 30/08/2018 (20/07/Mậu Tuất), với sự tham dự của hơn 200 phật tử.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật và khóa lễ phóng sinh, đạo tràng hoan hỷ lắng nghe TT.Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng trường TCPH Bình Định chia sẻ thời pháp thoại.

Thượng tọa đã chuyển tải đến quý phật tử bài pháp thoại chủ đề: “Thiện ác trong cuộc sống”. Thượng tọa nhắc nhở quý hành giả: Thiện – ác, nhân – quả ảnh hưởng đến hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại; ảnh hưởng đến cảnh giới tái sinh; ảnh hưởng đến sự tu tập giác ngộ, giải thoát và liễu sinh thoát tử.

Trong cuộc sống và tu tập hàng ngày, cần phải có chính kiến, giữ gìn ba nghiệp và an trú trong mười nghiệp thiện, từ bỏ tham, sân, si; thực hành các pháp bằng tinh thần ba-la-mật.
Thượng tọa nhấn mạnh sáu yếu tố tăng trưởng thiện pháp: như lý tác ý, sống trong môi trường tốt, được gặp thiện tri thức, cố gắng tạo phước thiện, kiên trì trong quan niệm và sống bằng tâm từ. Muốn vậy, các hành giả phải phát lồ sám hối và phải có tâm tàm quý.
Sau khi thọ trai và chỉ tịnh là thời khóa tụng kinh Vô lượng thọ, khóa tu hoàn mãn hồi 14 giờ cùng ngày.
Quảng Ấn
theo Phatgiao.org.vn