Khánh Hòa:
Chùa Khánh Long cúng dường thập tự

683

Ngày 11/5/Mậu Tuất (24/6/2018), TT.Thích Thánh Vương đã hướng dẫn đạo tràng Bát quan trai chùa Khánh Long (thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) phát tâm cúng dường 10 chùa trên địa bàn thị xã và trợ duyên cho Chư tôn đức Tăng, Ni tu học nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2562.

An cư Kiết hạ là truyền thống tu tập của Phật giáo từ nghìn năm xưa nhằm giúp Tăng, Ni thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, tiến tu Tam vô lậu học.

Chư Tăng, Ni an cư cũng là dịp thuận tiện để Phật tử gieo trồng duyên lành trong ruộng phước Tam bảo, là hoàn cảnh tốt cho Phật tử tu tạo phước đức qua tâm hạnh cúng dường cũng như phát huy trí tuệ qua việc gần gũi, nương tựa chư tăng để học tập Kinh điển.

Trên tinh thần đó, ngày 11/5/Mậu Tuất (24/6/2018), TT.Thích Thánh Vương đã hướng dẫn đạo tràng Bát quan trai chùa Khánh Long (thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phát tâm cúng dường 10 chùa trên địa bàn thị xã và trợ duyên cho Chư tôn đức Tăng, Ni tu học nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2562.

Phẩm vật cúng dường gồm tịnh tài và tịnh vật với tổng giá trị hơn 15 triệu đồng. Đây là việc làm hàng năm của nhóm thiện nguyện, mỗi năm đến mùa An cư Kiết hạ, đoàn sẽ đi thăm và cúng dường các chùa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

 

Quảng Ấn (Phatgiao.org.vn)