Khánh Hòa:
Bổ nhiệm trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

792

Sáng ngày 05/12/Đinh Dậu (21/01/2018), nhân tuần bách nhật cố HT.Thích Trí Viên, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (phường Vạn Thạnh, Tp.Nha Trang), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm TT.Thích Huệ Giáo làm trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa.

TT.Thích Huệ Giáo trụ trì dâng lời phát nguyện

Dự lễ có HT.Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh; cùng Chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh; ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cùng quý vị đại diện chính quyền tỉnh, thành phố, phường Vạn Thạnh và đông đảo Phật tử tham dự.

Sau phút niệm Phật cầu gia bị, TT.Thích Thiện Phước, Ủy viên HĐTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa cho TT.Thích Huệ Giáo, do HT.Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa ký ngày 09/01/2018.

TT.Thích Huệ Giáo trụ trì dâng lời phát nguyện có đoạn viết: Ba mươi bảy năm về trước, khi bước chân vào chùa học đạo, được Bổn sư huấn dưỡng và được sự dạy dỗ của các bậc giáo thọ qua các trường Phật học. Hôm nay con lại được Hòa thượng Bổn sư giao phó giữ trọng trách lớn lao kế thừa trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, con xin cúi đầu niệm ân và xin phát nguyện: Nghiêm trì giới luật của người xuất gia, làm tròn nghĩa vụ sứ giả của Như Lai, hoằng pháp độ sinh, thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội, sống “Tốt đạo, đẹp đời”.
Ban đạo từ HT.Thích Ngộ Tánh đã tri niệm và tán thán công đức của cố HT.Thích Trí Viên cùng môn đồ pháp quyến, Hòa thượng nhắn nhủ TT.Thích Huệ Giáo hoàn thành tốt sứ mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai xứ”.
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa Nha Trang kết thúc sau phần cảm tạ của Ban tổ chức.
Trí Bửu
theo Phatgiao.org.vn