Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024
Phật họcKhai nguồn Pháp thủy

Khai nguồn Pháp thủy

  Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo là vị Thánh đầu tiên đã mở đường cho nữ giới khắp năm châu dự vào hàng ngũ xuất gia, qua sự hứa khả của Đức Thế Tôn. Ngoài việc công phu Thiền định, thành tựu trí tuệ siêu việt, làm tấm gương sáng cho Ni giới tu tập. Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo còn thể hiện tài lãnh đạo Ni chúng vẹn toàn, công đức như thế, nhưng lúc nào Ngài cũng thực hành hạnh khiêm cung, vâng giữ Bát kỉnh pháp. Không thấy mình đã từng là Hoàng hậu, hay là mẹ Đức Thế Tôn mà chỉ thấy mình là vị Ni thành tâm tha thiết cần cầu đạo Giải thoát, đức hạnh ấy Ni trẻ chúng ta cần học tập để xứng đáng là con cháu của Ngài.

Tôn tượng Trưởng lão Ni Đại Ái Đạo
Ảnh: Zenart

Suốt bốn mươi chín năm thuyết pháp độ sanh, Đức Thế Tôn đã sáng lập Giáo đoàn Ni, năm thứ hai mươi trên bước đường hoằng hóa, Ngài đã tiếp độ Di Mẫu và năm trăm cung phi mỹ nữ, cùng chân trần, cạo bỏ mái tóc xuân xanh, đến Tịnh xá Kỳ Hoàn cần cầu Chánh pháp Đức Như Lai. Ngài tiếp độ và truyền trao Bát kỉnh pháp, trọn đời không được vượt qua. Trong Kinh Đại Ái Đạo, Đức Phật dạy: “Tỳ kheo ni đã xuất gia vào Chánh pháp, phải thực hành đúng như pháp, tâm ý thường thanh tịnh, diệt trừ mê hoặc, thể nhập Giáo pháp vi diệu sâu xa…”

Tỳ kheo ni đã thọ giới Cụ túc, có ba pháp cần thực hành:
1. Thường cúng dường Chư Phật, không được biếng nhác, mệt mỏi, luôn luôn dùng tâm đại từ bi cứu khổ chúng sanh.
2. Thường cung kính thuận theo Chánh pháp, thực hành oai nghi tế hạnh, nói lời chơn chánh, đúng với chơn lý, không được kiêu căng ngã mạn.
3. Luôn luôn đối với Tỳ kheo, cung kính xem như Phật, chí tâm cung kính ngôi Tam Bảo.
Nếu thực hành đúng như vậy ắt xa lìa được phiền não khổ đau, xa lìa ngũ dục, phước đức hoàn toàn an vui. Đó là căn bản để tạo lập công đức của Tỳ kheo ni”.

Với tư cách lãnh đạo và giáo hóa trên tinh thần vô ngã vị tha của Đức Thế Tôn, Ngài tiếp độ Ni lưu, ngày thêm đông dần, cũng có nhiều vị xuất sắc, từ việc lãnh đạo Ni đoàn, đến phẩm chất và đạo hạnh cao như Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, Uppalavannã, Sonã… đều là những vị Ni tiêu biểu lỗi lạc.

Đối với chư Ni Việt nam cũng rất phong phú, trong thời đại phong kiến có nhiều vị đi tu theo Phật giáo, đã trở thành những Ni trưởng xuất sắc như: Ni trưởng Diệu Thiện, Ni trưởng Diệu Danh, Ni trưởng Diệu Tín, Ni trưởng Diệu Ngọc, Ni trưởng Đàm Soạn, Ni trưởng Diệu Không… tại miền Nam có Ni trưởng Diệu Tịnh, Sư trưởng Như Thanh, Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni trưởng Huyền Học, Ni trưởng Như Ngộ…

Trải qua nhiều thế kỷ, các nền văn hóa khác nhau. Trên khắp thế giới, những người con gái của Đức Thánh Tổ dấn thân hành đạo. Chiếc nôi đào tạo chư Ni miền Nam là Ni trường Dược Sư, Ni trường Từ Nghiêm và Tổ đình Huê Lâm đã giáo dục chư Ni tài đức, góp phần xây dựng Đạo pháp và Dân tộc, chuyển hóa khổ đau đưa mình và người đến chỗ an vui, giải thoát. Có những chuyến từ thiện về vùng sâu vùng xa, đến với những mảnh đời bất hạnh, rồi những chiếc cầu nối liền nông thôn đến thành thị, cũng từ tấm lòng nhân đạo của những Mạnh thường quân. Qua sự vận động của chư Ni, mà các vùng miền nơi thôn dã đã có những ngôi trường Mẫu giáo mọc lên, hàng ngày reo vang tiếng cười đùa của lớp trẻ. Tất cả những nơi ấy là nơi ươm mầm Bồ đề, cho thế hệ tương lai. Như thế thật vinh hạnh và xứng danh cho hàng Ni lưu! Chúng ta hãy tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa, để ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày một xương minh, xán lạn.

Năm nay Ni giới tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.
Hoa đăng rực rỡ muôn màu
Cung nghinh Thánh Mẫu cùng nhau chí thành
Bầu trời quang đãng tịnh thanh
Nhạc thiên hòa tấu đồng thanh thỉnh Ngài.

Cao quý thay, nhân duyên thật thù thắng! Tiền Giang năm nay đèn kết, hoa giăng, cờ ngũ sắc tung bay phất phới, để đón mừng Ni giới năm mươi ba tỉnh thành về tham dự lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Tiền Giang là một tỉnh sông nước trong lành, đất đai màu mỡ, đã sản sanh bao anh tài cho đất nước như:
– Ông Nguyễn Hữu Huân, tức Thủ khoa Huân (Bính Tý 1816 – 1875), một sĩ phu yêu nước, lãnh tụ khởi nghĩa chống thực dân Pháp.
– Bà Phạm Thị Hằng, tức Thái Hậu Từ Dũ, mẹ Vua Tự Đức, nổi tiếng là người đức hạnh, thương dân như con, được biết đến với quyển Từ Huấn Lục.
– Bà Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Hoàng hậu Nam Phương, vợ Vua Bảo Đại, là Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn….

Chính mảnh đất Tiền Giang, đã sản sinh chư Tôn đức Ni gương mẫu, trong đó có Sư bà thượng Như hạ Ngộ, đương thời không ai là không biết đến danh của Ngài.

Năm 1964, Sư bà Như Ngộ đã khai sơn chùa Phổ Đức, tọa lạc tại thành phố Mỹ tho, nơi quy hướng cho Ni chúng và Phật tử tỉnh Tiền Giang, là chiếc nôi ươm mầm Bồ đề để có quả giải thoát.

Năm 1966 – 1974, Sư bà tiếp độ đệ tử xuất gia tu học rất đông và Phật tử về tu niệm. Đạo tràng Phổ Đức hưng thịnh và trở thành Phật học Ni trường của tỉnh Tiền Giang. Trong số đệ tử Sư bà có rất nhiều vị tài đức, ra gánh vác Phật sự trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất đắc lực. Chính ngôi già lam Phổ Đức này, đã mở nhiều Đại Giới đàn, truyền trao Chánh pháp cho Ni chúng như Giới đàn năm 1998, năm 2000, năm 2004, năm 2008, năm 2012. Đây cũng là nơi dừng chân của quý Ni trưởng, quý Ni sư cùng Ni chúng qua những mùa An cư kiết hạ.

Trong số đệ tử Sư bà có Ni trưởng Tuệ Đăng, hiện nay Trụ trì chùa Vĩnh Phong, huyện Thủ thừa, tỉnh Long An cùng với Sư cô Bảo Tâm, thường tổ chức những chuyến từ thiện giúp đỡ đồng bào bị nhiễm chất độc màu da cam

.
Bên cạnh đó, Ni trưởng Tịnh Nghiêm đóng góp không nhỏ trong việc truyền trao Chánh pháp của Đức Như Lai, Ni trưởng đã noi gương Tôn Sư là Sư trưởng thượng Như hạ Thanh, nên đã xả thân trong các Phật sự. Như vậy, Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo đã truyền thừa qua bao thế hệ, Ni giới đã tiếp nối ngọn đèn Chánh pháp từ ngàn năm trước, đến mãi tận ngàn năm sau.

Nhãn tạng truyền trao Ca Diếp Ngài
Ngọn đèn Chánh pháp Đức Như Lai
Ni lưu khởi Tổ từ Di Mẫu
Thắp sáng truyền đăng đến hậu lai.

TKN. Phước Giác

Tin khác

Cùng chuyên mục