Khai mạc kỳ thi tuyển sinh lớp Cao đẳng Phật học liên thông 2018–2020

1317

Sáng qua ngày 09/9/2018, tại Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ – Chùa Long Quang, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã diễn ra buổi lễ Khai mạc Kỳ thi tuyển sinh Lớp Cao đẳng Phật học liên thông 2018 – 2020.

Khai niêm phong phòng thi

Buổi lễ được diễn ra vào lúc 7 giờ 15 phút, đặt dưới sự chứng minh tối cao của Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ, thượng tọa Thích Bình Tâm – Ủy Viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Kỳ thi tuyển sinh Lớp Cao đẳng Phật học liên thông 2018 – 2020, Đại đức Thích Giác Hoàng – Chánh văn phòng – đại diện Chư tôn đức Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

cùng với sự tham dự của Đại đức Thích Minh Phú – Trưởng ban Ban văn hoá thông tin truyền thông GHPGVN TPCT, Đại đức Thích Thiện Hữu – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TPCT, Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Ni sư Thích nữ Như Hương – Phó trưởng ban  Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ, cùng Chư tôn đức trong Hội đồng tuyển sinh, chư tôn đức Ban Giám thị của kỳ thi.

Theo lời phát biểu khai mạc kỳ thi của Thượng tọa Thích Bình Tâm đã nhấn mạnh “sự nghiệp giáo dục rất quan trọng đối với đời sống của người tu sĩ, nhất là quý Tăng Ni sinh còn trẻ, đang sống và tu học trong thời đại công nghệ khoa học, tiến bộ, văn minh”. Đồng thời nhờ công tác đào tạo chất lượng của Trường Trung cấp Phật học TP. Cần Thơ, Chư tôn đức Ban Giám hiệu trường và Chư tôn đức Hội đồng điều hành Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh quyết định ký kết đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Cử nhân để thực hiện sự nghiệp đào tạo Tăng tài cho Phật giáo.

Khai túi đựng đề thi

Đại diện Chư tôn đức Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Đại đức Thích Giác Hoàng – Chánh văn phòng Học viện đã phát biểu về chủ trương và tầm quan trọng liên thông cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo.

Kỳ thi tuyển sinh này, được sự Chứng minh tối cao của Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng đã ban đạo từ đến Hội đồng tuyển sinh và Tăng Ni sinh. Hòa thượng đặt biệt nhấn mạnh công tác đào tạo nhân tài phải chú ý đến chất lượng, phải nêu cao tinh thần Giới – Định – Tuệ, ngoài vấn đề tri thức – việc đào tạo còn phải chú ý đến vấn đề phẩm hạnh của Tăng Ni, làm sao chọn và đào tạo được những vị đúng nghĩa Tăng tài cho giáo hội.

Tiếp theo là đại diện Hội đồng điều hành Học viện trao bộ đề thi: Phật pháp, Văn học Việt Nam, Ngoại ngữ đến đại diện Trường Trung cấp Phật học TP. Cần Thơ.

Kỳ thi được chính thức khai mạc bằng hồi kiểng trang nghiêm từ Thượng tọa Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học TP. Cần Thơ.

 truongphathoccantho.edu.vn