Thứ Sáu, 23 Tháng Hai 2024
Chưa được phân loạiKhai hạ mùa An cư PL 2561 tỉnh Bình Dương

Khai hạ mùa An cư PL 2561 tỉnh Bình Dương

Căn cứ Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm chư Tăng Ni đều phải có ba tháng tập trung một nơi, ở yên tu học, gọi là Cấm túc an cư: dừng bước du hóa (cấm túc), ở yên một nơi hay một trú xứ tập trung nào đó gọi là an cư. Thế nên, chư Tăng Ni cấm túc an cư mùa Hạ thì gọi là An cư Kiết hạ. Và như thế, chư Tăng Ni nói chung hay người xuất gia đã thọ Tỳ kheo giới nói riêng, đều phải lấy việc cấm túc an cư làm quan trọng, vì kết thúc một thời điểm ba tháng tu học như thế, vị Tỳ kheo đó mới được thêm một tuổi đạo. Theo lệ thường, người thế tục lấy Tết âm lịch tính tuổi đời, còn người tu lấy ngày Tự Tứ sau ba tháng an cư kiết hạ làm tuổi đạo. Luật Tạng đã chế định, người nào xuất gia và thọ giới Tỳ kheo trước thì người đó lớn, bất kể tuổi đời. Cho nên, thứ bậc lớn nhỏ trong nhà Phật không dựa vào tuổi đời mà phải dựa vào tuổi đạo, chúng ta hay gọi là tuổi Hạ hay Hạ lạp – ai nhiều năm Hạ hơn thì người đó lớn hơn; cũng có thể nói rằng, ai là người thọ giới Tỳ kheo trước thì người đó lớn; người thọ giới Tỳ kheo sau, cho dù tuổi đời lớn hơn bao nhiêu cũng là người có thứ bậc nhỏ. Chính vì những quy định đầy sáng suốt và trí tuệ của Phật nên đã gìn giữ được thể thống uy nghiêm, trật tự và bình đẳng trong sinh hoạt Tăng đoàn. Đó là sự tinh khiết đáng quý trong đời sống giải thoát của người xuất gia học Phật, nhằm phát huy đạo lực tu tập và sự thanh tịnh trong Tăng đoàn.

Thấm nhuần đạo đức tu thân, thực hành theo lời dạy của Đức Phật và nhận được sự chỉ đạo của GHPGVN, ngay từ tháng 4/2017, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch tổ chức mùa An cư Kiết hạ cho năm PL 2561. Theo kế hoạch thì trong mùa An cư Kiết hạ này, chư Tăng An cư cấm túc tại chùa Hội Khánh, riêng Tăng sinh An cư tại chùa Thiên Chơn; chư Ni tại chùa Tây Thiên, Ni Sinh nhập hạ chùa Bồ Đề Đạo Tràng.

Với tinh thần tu học cao cả của Phật pháp, được sự trợ giúp của nhiều cơ quan tổ chức và Phật tử toàn tỉnh, Tăng Ni tỉnh Bình Dương đã có sự chuẩn bị chu đáo để bước vào mùa An cư mới với tất cả sự tôn kính và sự nỗ lực cầu học không ngừng. Sáng ngày 10/6/2017 (nhằm ngày 16/5 Đinh Dậu) tại Trung tâm Văn hóa tượng Nhập Niết Bàn, chùa Hội Khánh, Lễ Tổng khai hạ được diễn ra một cách trang nghiêm, hòa hợp đầy niềm hoan hỉ.

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ, đồng hành là thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; chư tôn Hòa thượng trong Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Thông – Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Trưởng các đầu ngành, chư Tôn đức Tăng, Ni 09 huyện thị thành Phật giáo trực thuộc, buổi lễ vinh dự có sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại Lễ Tổng khai hạ PL.2561, HT. Thích Huệ Thông – Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Hạ trường, Thiền chủ hạ Tổ đình Hội Khánh phát biểu và nói lên tầm quan trọng của việc An cư Kiết hạ. Hòa thượng phát biểu: “An cư Kiết hạ là truyền thống tốt đẹp, vô cùng quan trọng của Phật giáo chúng ta phải giữ gìn và phát huy truyền thống ấy, nét đẹp này nếu được đại chúng thực hành chí thành, đúng mức thì đó thật là nguồn năng lượng lớn để củng cố tinh thần hòa hợp thanh tịnh của Tăng già, trưởng dưỡng tâm bồ đề ngày càng lớn mạnh, kiên cố, giúp cho sự nghiệp nhiếp hóa chúng sanh thành tựu viên mãn”.

Lễ Tổng khai hạ cho 739 Tăng Ni toàn tỉnh Bình Dương, trong đó có 375 vị an cư cấm túc cho 4 điểm An cư: chư Tăng nhập hạ tại hạ trường chùa Hội Khánh (140 vị) và chùa Thiên Chơn (dành cho Tăng sinh trường TCPH 30 vị); Chư Ni nhập hạ tại hạ trường chùa Tây Thiên (chư Ni an cư cấm túc 115 vị); chùa Bồ Đề Đạo Tràng (dành cho Ni sinh trường TCPH), và 354 vị Bồ tát tùng hạ.

Buổi khai hạ diễn ra trong không khí trang nghiêm theo nghi thức quy củ thiền môn, tuyên đọc thanh quy, cung an chức sự, đạo từ của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đến với tất cả hành giả an cư.

Sau khi dự Lễ Tổng khai hạ chung, các điểm hạ trường chùa Hội Khánh, chùa Thiên Chơn, chùa Tây Thiên, chùa Bồ Đề Đạo Tràng trở về trú xứ thực hiện nghi thức khai chuông bảng và đối thú an cư đúng theo nghi thức thiền môn.

Trong buổi khai hạ này còn hội đủ duyên lành toàn thể chư tôn thiền đức Tăng Ni tỉnh Bình Dương hoan hỷ thọ nhận sự cúng dường Tịnh tài của NT. Thích nữ Như Huy, SC. Thích nữ Huệ Phúc trụ trì chùa Thiên Hòa trợ duyên cho 4 điểm an cư trong 3 tháng hạ, và lễ Trai Tăng của Công ty Minh Dũng cũng như nhóm Phật tử Hương sen chùa Hội Khánh nhân ngày đầu hạ. Buổi lễ kết thúc trong ý niệm đoàn kết, hoan hỷ và hòa hợp. Chư Tăng Ni tỉnh Bình Dương chính thức bước vào mùa hạ cấm túc an cư PL 2561 – DL 2017.

Có thể nói rằng, việc trau giồi tam Vô lậu học, giữ gìn quy củ tòng lâm, thừa hành nếp sống đạo hạnh của chư vị tiền bối là một việc làm thiết thực của toàn thể Tăng Ni. Tinh thần đó sẽ được phát huy cao hơn nữa sau mỗi mùa An cư Kiết hạ. Với một tỉnh có số lượng Tăng Ni đông đảo như Bình Dương, việc tổ chức mùa An cư trang nghiêm, với nghi thức trang trọng và chu toàn những sự trợ duyên như thế sẽ là nguồn động lực to lớn để chư Tăng Ni và Tăng Ni sinh hoàn thành mùa An cư trong sự thanh tịnh và hoan hỉ nhất. Mỗi mùa An cư qua đi sẽ lại có thêm một tuổi đạo cho các bậc chân tu, mùa hạ năm nay cũng đồng thời là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp tu học của các chư Tăng Ni và Tăng Ni sinh khi Phật giáo Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới và không ngừng đem Phật pháp phụng sự đạo đức và truyền thống dân tộc trong một kỉ nguyên mới.

Diệu Ngân

据比丘尼律藏  ,每年诸僧尼都要有三个月时间集中在一处 ,安静修学  , 称为禁足安居   ,停步游化(禁足),停留在某一个住处称为安居  。因此 ,各诸僧尼在夏季中禁足安居所以称为吉夏安居  ,也因此 ,诸僧尼如同已受比丘戒之出家人 ,都要视安居禁足为重要事项  ,因为当结束这样三个月的这样修习 ,这位比丘将获的多一岁道齡  。按常例 ,世俗人以农历新年计算年龄   ,而出家人却以每年吉夏安居3个月后之自赐日为计算道齡之依据  。律藏已制定  ,无论世俗年龄有多大 ,哪人出家及先受比丘戒就算那人大 。所以 ,佛教中之辈分不是论年龄而是论道齡而排序 ,习惯称为夏齡获夏腊  — 谁比较多年就算谁辈分高  ,也可以认为 ,谁先受比丘戒那就算谁大 ,受戒比较迟的人 ,无论年龄有多大, 辈分也同样被视为晚辈  。正是因为佛祖留下这项既严明既透彻之戒律,为僧团日常生活带来平等之秩序 。那是出家人生活可贵的解脱 ,以发挥僧团在修习时间里的清静及道德 。
透彻修身道德  ,实现世尊之教诲 ,得到越南佛教教会的指示  , 从2017年4月份起 ,平阳省佛教会已开始为佛历2561年夏季安居事项展开准备工作  。根据计划安排  ,诸僧在汇庆寺禁足安居  ,僧生安居在天真寺 ,诸尼在西天寺安居  ,尼生在菩提道场寺入夏  。
在博大精深佛法下    ,获得全省各职能机关及广大弟子的同心协力帮助  ,平阳生全体僧尼生已整装待发准备步入新一季之神圣的夏季安居,2017年6月10日(即丁酉年5月16日)早上  ,在汇庆寺 ,世尊入涅槃塑像中心广场  ,总开夏典礼在庄严,欢喜气氛下拉开序幕 。荣幸的迎接到越南佛教教会平阳省教会证明委会之释慧通和尚  ,释心慈和尚光临证明 ,及证明委会诸位和尚 ,省佛教教会管治委会顾问成员  。省佛教会管治委员会会长  ,佛教会管治委会书记委员 ,释慧通和尚  ,管治会委员 ,省佛教会管治委会常务委会副会长  ,释善缘和尚 ,有关机关首长 ,直属9各县市  ,各寺庙主持之僧尼 ,特别是 ,内务厅副厅长 ,平阳省宗教委会会长 ,陈德盛  。在2561年总开夏典礼上  ,管治委会会长 ,夏场组织委会会长 ,汇庆祖亭禅主 ,释惠通和尚发表说  :“吉夏安居是佛教的美丽传统 ,对于佛教徒非常重要 ,所以我们应该保存及发挥它 ,此传统如果得到大众至诚实行  ,相信那是一股僧人团体非常大之力量 ,促使摄化众生事业达到圆满。
此次开夏全省有739位僧尼参与 ,其中375位在四个安居点进行安居禁足   :诸僧在汇庆寺夏场入夏(140位),天真寺(专为中级佛学学院30位僧生而设);诸尼在西天寺夏场入夏(安居禁足之诸尼数量位115位),菩提道场寺(专为中级佛学学院僧生而设)及354位菩萨从夏 。
开夏典礼按照禅门规矩在庄严气氛中进行,包括各步伐如:宣读清规,恭安职事 ,管治委会会长对于各安居行者之道词。
在参加总开夏仪式后 ,各行者回到自己安居处按照禅门仪式进行开钟榜及安居对趣。
此次开夏,省内诸僧还欢喜接受释女如辉尼长 ,天和寺主持 ,释女慧副师太在夏季3个月时间里为安居四个地点助缘 ;还有明勇公司以及汇庆寺莲香弟子团之供僧礼。各僧尼生正式步入佛历2561年,国历2017年吉夏安居季。
可以说 ,保持松林规律 ,继承诸位前辈之道行是今日僧尼首要事项  。此精神在每季吉夏安居后更突出体现,如平阳省可以说是属于一个多僧尼生之省份 ,而能够举行这样庄严之吉夏安居季必是每位僧尼心中难以忘怀。每一季安居过去正是每位修行者多一岁道齡 ,特别今年之安居季也是佛教会将佛法融入国际社会使更接近日常生活的试点年。
妙银

Tin khác

Cùng chuyên mục