Khai hạ mùa An cư PL 2561 tỉnh Bình Dương

1865

Căn cứ Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm chư Tăng Ni đều phải có ba tháng tập trung một nơi, ở yên tu học, gọi là Cấm túc an cư: dừng bước du hóa (cấm túc), ở yên một nơi hay một trú xứ tập trung nào đó gọi là an cư. Thế nên, chư Tăng Ni cấm túc an cư mùa Hạ thì gọi là An cư Kiết hạ. Và như thế, chư Tăng Ni nói chung hay người xuất gia đã thọ Tỳ kheo giới nói riêng, đều phải lấy việc cấm túc an cư làm quan trọng, vì kết thúc một thời điểm ba tháng tu học như thế, vị Tỳ kheo đó mới được thêm một tuổi đạo. Theo lệ thường, người thế tục lấy Tết âm lịch tính tuổi đời, còn người tu lấy ngày Tự Tứ sau ba tháng an cư kiết hạ làm tuổi đạo. Luật Tạng đã chế định, người nào xuất gia và thọ giới Tỳ kheo trước thì người đó lớn, bất kể tuổi đời. Cho nên, thứ bậc lớn nhỏ trong nhà Phật không dựa vào tuổi đời mà phải dựa vào tuổi đạo, chúng ta hay gọi là tuổi Hạ hay Hạ lạp – ai nhiều năm Hạ hơn thì người đó lớn hơn; cũng có thể nói rằng, ai là người thọ giới Tỳ kheo trước thì người đó lớn; người thọ giới Tỳ kheo sau, cho dù tuổi đời lớn hơn bao nhiêu cũng là người có thứ bậc nhỏ. Chính vì những quy định đầy sáng suốt và trí tuệ của Phật nên đã gìn giữ được thể thống uy nghiêm, trật tự và bình đẳng trong sinh hoạt Tăng đoàn. Đó là sự tinh khiết đáng quý trong đời sống giải thoát của người xuất gia học Phật, nhằm phát huy đạo lực tu tập và sự thanh tịnh trong Tăng đoàn.

Thấm nhuần đạo đức tu thân, thực hành theo lời dạy của Đức Phật và nhận được sự chỉ đạo của GHPGVN, ngay từ tháng 4/2017, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch tổ chức mùa An cư Kiết hạ cho năm PL 2561. Theo kế hoạch thì trong mùa An cư Kiết hạ này, chư Tăng An cư cấm túc tại chùa Hội Khánh, riêng Tăng sinh An cư tại chùa Thiên Chơn; chư Ni tại chùa Tây Thiên, Ni Sinh nhập hạ chùa Bồ Đề Đạo Tràng.

Với tinh thần tu học cao cả của Phật pháp, được sự trợ giúp của nhiều cơ quan tổ chức và Phật tử toàn tỉnh, Tăng Ni tỉnh Bình Dương đã có sự chuẩn bị chu đáo để bước vào mùa An cư mới với tất cả sự tôn kính và sự nỗ lực cầu học không ngừng. Sáng ngày 10/6/2017 (nhằm ngày 16/5 Đinh Dậu) tại Trung tâm Văn hóa tượng Nhập Niết Bàn, chùa Hội Khánh, Lễ Tổng khai hạ được diễn ra một cách trang nghiêm, hòa hợp đầy niềm hoan hỉ.

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ, đồng hành là thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; chư tôn Hòa thượng trong Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Thông – Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Trưởng các đầu ngành, chư Tôn đức Tăng, Ni 09 huyện thị thành Phật giáo trực thuộc, buổi lễ vinh dự có sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại Lễ Tổng khai hạ PL.2561, HT. Thích Huệ Thông – Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Hạ trường, Thiền chủ hạ Tổ đình Hội Khánh phát biểu và nói lên tầm quan trọng của việc An cư Kiết hạ. Hòa thượng phát biểu: “An cư Kiết hạ là truyền thống tốt đẹp, vô cùng quan trọng của Phật giáo chúng ta phải giữ gìn và phát huy truyền thống ấy, nét đẹp này nếu được đại chúng thực hành chí thành, đúng mức thì đó thật là nguồn năng lượng lớn để củng cố tinh thần hòa hợp thanh tịnh của Tăng già, trưởng dưỡng tâm bồ đề ngày càng lớn mạnh, kiên cố, giúp cho sự nghiệp nhiếp hóa chúng sanh thành tựu viên mãn”.

Lễ Tổng khai hạ cho 739 Tăng Ni toàn tỉnh Bình Dương, trong đó có 375 vị an cư cấm túc cho 4 điểm An cư: chư Tăng nhập hạ tại hạ trường chùa Hội Khánh (140 vị) và chùa Thiên Chơn (dành cho Tăng sinh trường TCPH 30 vị); Chư Ni nhập hạ tại hạ trường chùa Tây Thiên (chư Ni an cư cấm túc 115 vị); chùa Bồ Đề Đạo Tràng (dành cho Ni sinh trường TCPH), và 354 vị Bồ tát tùng hạ.

Buổi khai hạ diễn ra trong không khí trang nghiêm theo nghi thức quy củ thiền môn, tuyên đọc thanh quy, cung an chức sự, đạo từ của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đến với tất cả hành giả an cư.

Sau khi dự Lễ Tổng khai hạ chung, các điểm hạ trường chùa Hội Khánh, chùa Thiên Chơn, chùa Tây Thiên, chùa Bồ Đề Đạo Tràng trở về trú xứ thực hiện nghi thức khai chuông bảng và đối thú an cư đúng theo nghi thức thiền môn.

Trong buổi khai hạ này còn hội đủ duyên lành toàn thể chư tôn thiền đức Tăng Ni tỉnh Bình Dương hoan hỷ thọ nhận sự cúng dường Tịnh tài của NT. Thích nữ Như Huy, SC. Thích nữ Huệ Phúc trụ trì chùa Thiên Hòa trợ duyên cho 4 điểm an cư trong 3 tháng hạ, và lễ Trai Tăng của Công ty Minh Dũng cũng như nhóm Phật tử Hương sen chùa Hội Khánh nhân ngày đầu hạ. Buổi lễ kết thúc trong ý niệm đoàn kết, hoan hỷ và hòa hợp. Chư Tăng Ni tỉnh Bình Dương chính thức bước vào mùa hạ cấm túc an cư PL 2561 – DL 2017.

Có thể nói rằng, việc trau giồi tam Vô lậu học, giữ gìn quy củ tòng lâm, thừa hành nếp sống đạo hạnh của chư vị tiền bối là một việc làm thiết thực của toàn thể Tăng Ni. Tinh thần đó sẽ được phát huy cao hơn nữa sau mỗi mùa An cư Kiết hạ. Với một tỉnh có số lượng Tăng Ni đông đảo như Bình Dương, việc tổ chức mùa An cư trang nghiêm, với nghi thức trang trọng và chu toàn những sự trợ duyên như thế sẽ là nguồn động lực to lớn để chư Tăng Ni và Tăng Ni sinh hoàn thành mùa An cư trong sự thanh tịnh và hoan hỉ nhất. Mỗi mùa An cư qua đi sẽ lại có thêm một tuổi đạo cho các bậc chân tu, mùa hạ năm nay cũng đồng thời là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp tu học của các chư Tăng Ni và Tăng Ni sinh khi Phật giáo Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới và không ngừng đem Phật pháp phụng sự đạo đức và truyền thống dân tộc trong một kỉ nguyên mới.

Diệu Ngân