Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2022
Thơ ca Hướng về quê Mẹ

Hướng về quê Mẹ

Phật Đản lại trở về
Gợi tôi nhớ quê hương
Bao kỷ niệm yêu thương
Đong đầy trong trí não
Màu lam hiền uyên áo
Thời thiếu nữ xuân xanh
Với tất cả niệm lành
Trở về tâm hướng thiện
Với ý chí trung kiên
Nguyện quay về nương tựa
Ba ngôi báu Đại thừa
Nguyện quyết rèn tâm trí
Trong ánh sáng Từ bi
Đức Bổn Sư Thích Ca
Đấng Cha lành cao cả
Nguyện trở lại cứu đời
Sống cuộc sống thảnh thơi
Thiên gia phạn nhứt bát
Khinh an đầy hỷ lạc
Từng bước chân thiền hành
Nguyện sống đời tịnh thanh
Không gia duyên ràng buộc
Lìa gia đình quyến thuộc
Thương tất cả muôn loài
Thương và thương nhơn loại
Máu cùng đỏ như nhau
Tâm Ngài không đổi thay
Là khách trần viễn xứ
Con tạm mượn ngôn từ
Gởi về nơi cố hương
Kính mừng đấng Pháp Vương
Hào quang Ngài chiếu sáng
Phá tăm tối ưu phiền
Dứt trừ mọi oan khiên
Con cúi đầu đảnh lễ.

Tôn Nữ Thị Phước – Diệu Minh USA

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!