Thứ Tư, 27 Tháng Chín 2023
TIN TỨC Sự kiện Huấn từ của HT. Thích Trí Quảng nhân lễ ra mắt PBNG...

Huấn từ của HT. Thích Trí Quảng nhân lễ ra mắt PBNG TP.HCM nhiệm kỳ 2017 – 2022

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới Trung ương và TP. Hồ Chí Minh,
Ngược dòng lịch sử, khi Đức Phật thành đạo, Ngài độ năm anh em Kiều Trần Như và sau đó lên đến 1.250 vị Tỳ kheo đều đắc Thánh quả A la hán. Trong thời kỳ này, chưa có chư Ni xuất gia. Đến khi bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề – Di Mẫu của Đức Phật, phát tâm xuất gia, cùng với tất cả cung phi ở thành Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ thời đó, đi theo Phật đến thành Tỳ Xá Ly. Trước lòng tha thiết cầu đạo của các vị, tôn giả Anan thỉnh Đức Phật cho Ni được xuất gia làm Tỳ kheo Ni. Đức Phật nói: Vì chư Ni có nhiều chướng duyên nên khó trở thành một vị Tỳ kheo sống không nhà, không có chỗ nương tựa. Tuy nhiên, tất cả các vị đều hết lòng quyết chí xuất gia, cho nên Đức Phật đã nhận lời. Nhưng sau đó, trong Giáo đoàn cũng không thấy các Tỳ kheo Ni xuất hiện, tôi từng hỏi một vài vị lãnh đạo Nam tông, các Ngài nói: “Đức Phật đầy đủ đức nên Ngài có thể độ Ni, chúng tôi cảm thấy bản thân còn chưa chứng được Thánh quả A la hán, làm sao dám độ Ni.

Tại Việt Nam, trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, cũng có nhiều vị Ni đã nhiệt tình muốn xuất gia, trong đó có Ni trưởng Như Thanh, một cánh chim đầu đàn của Ni giới. Với sự nhiệt tình đó, Ni trưởng đã được Tổ Khánh Hòa cho xuất gia và cho thọ giới Tỳ kheo Ni. Đến khi Giáo hội Tăng Già Nam Việt ra đời, bên cạnh Tăng đoàn, có thêm Ni bộ do Ni trưởng Như Thanh thành lập và chịu trách nhiệm.

Năm 1963, sau Pháp nạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, Vụ Ni bộ Bắc Tông được thành lập và nằm trong Tổng bộ Tăng sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Năm 1981, Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước, Ni trưởng Như Thanh nhờ tôi thỉnh ý các Hòa thượng cho thành lập Ni bộ nhưng suốt một thời kỳ dài, qua 7 nhiệm kỳ, Phân ban Ni giới mới được thành lập và trực thuộc Ban Tăng sự GHPGVN. Các Hòa thượng luôn cân nhắc và đắn đo việc chúng ta thật tâm xuất gia, tìm đường giải thoát là điều tốt, nhưng không nên để cho những người cơ hội lợi dụng.

Hôm nay, Phân ban Ni giới được thành lập chính thức tại TP.HCM chúng ta, có thể được coi là Phân ban đông nhất, kể cả trong 13 Ban của Thành hội Phật giáo. Với một lực lượng đông đảo như thế, đương nhiên trong chương trình hoạt động của quý vị cũng còn nhiều mặt khó khăn cần khắc phục. Trong đó, cần loại ra tất cả những người cơ hội xuất gia không thật tâm, làm tổn thương đến danh dự của GHPGVN. Họ xuất gia nhưng không kiết hạ an cư, không sống tập thể, thích ở nhà cư sĩ. Như vậy, có phải là người xuất gia? Đối với những thành phần cơ hội này, chúng ta cương quyết loại trừ ra khỏi PBNG TP.HCM trong nhiệm kỳ IX này.

Tôi cũng đề nghị Ni trưởng Trưởng Phân ban sau khi khảo hạch kỹ, những người đủ điều kiện thọ giới Tỳ kheo Ni trong mùa an cư đầu tiên này, quý vị nên tổ chức cấm túc an cư tập trung cho tất cả các tân Tỳ kheo Ni để hướng dẫn những điều căn bản nhất của người xuất gia cho Giới tử. Nếu nhận thấy trong mùa an cư đầu tiên, quý vị khắc phục được tất cả các trần lao nghiệp chướng của mình, quý vị đề nghị Ban Tăng sự Thành phố cấp chứng điệp Tỳ kheo Ni chính thức cho Giới tử. Riêng đối với những vị nào không an cư tập trung, không tuân thủ những quy định của Giáo hội, chúng ta cương quyết không cấp chứng điệp cho những thành phần ấy.

Tôi mong trong nhiệm kỳ IX này, PBNG Thành phố sẽ trong sạch hóa hàng ngũ Ni giới và xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của Kiều Đàm Di Mẫu, của Ni trưởng Như Thanh. Làm được việc đó, chúng ta không hổ danh là con nhà họ Thích.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hoa Đàm

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!