Hội thảo Phật giáo Bình Định

1045
Tổ Sư Nguyên Thiều

 Trong tiến trình phát triển của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã có sự đồng hành, thấm sâu vào mạch sống của dân tộc, trong tâm thức và lối sống của mỗi cá nhân. Trong Văn học Việt Nam thì Văn học Phật giáo là một bộ phận nằm trong cấu trúc tổng thể của Văn học Việt Nam, góp phần làm cho nền văn học thêm đa dạng. Nhằm đưa Văn học Phật giáo phát triển nhân rộng trên toàn cầu và nhằm tổng kết những thành tựu nghiên cứu đã có của Phật giáo cũng như giới thiệu những văn bản tác phẩm văn học Phật giáo mới phát hiện việc tổ chức các Hội thảo về Phật giáo và Văn học là điều hết sức thiết thực và đáng được khích lệ.

Trên tinh thần đó, Trường TCPH Bình Định đã có phiên họp cùng với Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM vào sáng ngày 19/3/2018 tại Trường TCPH Bình Định để bàn về tổ chức: “Hội Thảo Phật giáo và Văn học Bình Định – Thành tựu và giá trị”.
Nội dung phiên họp xoay quanh bốn vấn đề trọng điểm:

1. Phật giáo Bình Định: quá trình truyền thừa và phát triển.
2. Hành trạng, hạnh nguyện và sự nghiệp của chư vị Tổ Sư, cao Tăng.
3. Vai trò các Tổ đình, tự viện trong sự nghiệp hoằng truyền Chánh pháp và di sản Hán Nôm tại các Tổ đình, tự viện ở Bình Định.
4. Văn học Phật giáo Bình Định và Văn học Bình Định: tác giả, tác phẩm và những thành tựu tiêu biểu.

Cả hai bên đối tác đã đi đến thống nhất nội dung cuộc họp trong sáng ngày 19/3/2018 và quyết định Hội thảo sẽ diễn ra trong 03 ngày (03-05/8/2018) tại trường TCPH Bình Định (Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước). Nhằm giới thiệu đến độc giả những tinh hoa tinh túy của Phật giáo Bình Định đã có từ thời xưa cũng như những di tích Tôn giáo, những nhân vật lịch sử, những hạnh nguyện của chư Tổ trong việc khai sơn và công cuộc chấn hưng Phật giáo, các tác giả, dịch giả và những tác phẩm văn học Phật giáo nổi tiếng… tất cả xoay quanh bốn nội dung chính mà Ban Tổ chức đã phê duyệt trong phiên họp.

Bài tham dự Hội thảo bắt đầu được Ban Tổ chức tiếp nhận kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 10/6/2018.

Thanh Hân

Phiên họp sáng 19/3 giữa hai đơn vị đồng tổ chức Hội thảo