Hội nghị phổ biến luật tín ngưỡng , Tôn giáo

632

  Ngày 18/01/2018, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB T.Ư MTTQVN) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với các vị chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào) tại nhà khách T.78 (145 Lý Chính Thắng, phường 7 quận 3, TP.HCM).

Tham dự có HT. Thích Như Tín, thành viên Hội đồng Chứng Minh; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thạch Sok Xane, HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Đào Như; HT. Thích Thiện Đức, Phó ban Kiểm soát T.Ư, cùng chư Tôn đức Ban Thư ký, Ban Thường trực HĐTS, các ban, viện T.Ư và GHPGVN TP.HCM. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQVN chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, UB T.Ư MTTQVN giới thiệu nội dung của luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm có 9 chương 68 điều. Luật ra đời nhằm mục tiêu thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người; khắc phục những bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đảm bảo hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước, nhằm tạo sự thông thoáng minh bạch, tạo cơ chế pháp lý, nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người; hạn chế sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo; đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, cải cách hành chính đối với lĩnh vực này; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các giá trị dân chủ, văn minh của loài người, của chủ nghĩa xã hội; các giá trị đạo đức, văn hóa của tôn giáo được phát huy… góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Thể hiện trách nhiệm quốc gia đối với việc thực hiện pháp luật quốc tế.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQVN đã giới thiệu chuyên đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác tôn giáo” và ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, UB T.Ư MTTQVN đã thông báo một số kết quả các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, bảo trợ xã hội và dạy nghề.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Đây là đạo luật quan trọng đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của xã hội và các tổ chức, chức sắc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo.

Uyên Nhã