Hội Ấn tống Đại tạng kinh Nikaya Thiện Phúc cúng dường Pháp bảo đến chư Ni chùa Thanh Tâm

437

  Noi theo tấm gương đức hạnh và trí tuệ của cố HT. Thích Minh Châu trong việc phiên dịch Đại tạng kinh Nikaya từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Hội ấn tống Đại tạng kinh Nikaya Thiện Phúc mang tâm nguyện là những người chắp cánh, luôn đồng hành cùng chư Tôn đức Tăng Ni. Trọn bộ Kinh Nikaya gồm 13 quyển: Trường bộ: 1 quyển, Trung bộ: 2 quyển, Tương ưng bộ: 2 quyển, Tăng chi bộ: 2 quyển, Tiểu bộ: 6 quyển. Chư Tăng Ni đang trong quá trình nghiên cứu tại các trường Phật học nếu không có phương tiện kinh, luật, luận đáp ứng cho việc trau dồi giới, định, tuệ thì hội sẽ kết nối và ấn tống.


Trên tinh thần đó, được biết Ni sinh nội viện tại Chùa Thanh Tâm (H. Bình Chánh, TP.HCM) nói chung và Ni sinh khóa XV vừa mới nhập học nói riêng, tài liệu nghiên cứu cho việc học còn quá ít ỏi nên quý Phật tử Hội Ấn tống Đại tạng kinh Nikaya Thiện Phúc TP. Hồ Chí Minh do Hội trưởng Nguyễn Trương Hòa Tâm, pháp danh Huyền Thiện đã kêu gọi cúng dường 350 quyển Thích Minh Châu toàn tập đến chư Ni Chùa Thanh Tâm để tiện việc nghiên cứu trong quá trình học tập.


Mặc dù, hội ấn tống không đến tận nơi để cúng dường kinh đến chư Ni nhưng với cả tấm lòng của người con Phật mang sứ mệnh hộ trì Đạo pháp ngày càng ổn định và phát triển, vì sự ươm mầm chủng tử Phật pháp cho những người hữu duyên, Kinh tạng Nikaya được lan truyền khắp nơi như là bức thông điệp của từ bi, trí tuệ luôn ở mãi trong lòng mỗi người chúng ta.


Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và vô cùng hoan hỷ của hội chúng khi nhận được Kinh tạng Nikaya, để hồi hướng công đức, chư Ni Chùa Thanh Tâm sau khi thọ trai đã chú nguyện cho những vị phát tâm ấn tống, các thí chủ cúng dường Pháp bảo.

Dung Thiền