Hội An: Đêm cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ tại chùa Bảo Thắng

15
Chùa Bảo Thắng: 217 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Tối ngày 28/7/2021 (19/6 Tân Sửu), chư Ni chùa Bảo Thắng (P. Sơn Phong, TP. Hội An) đã trang nghiêm thắp nến cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/6.

Chư Ni cầu nguyện

Buổi lễ diễn ra với tấm lòng thành kính hướng về đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đảnh lễ danh hiệu Ngài, cùng xướng niệm hồng danh, nguyện đem năng lượng yêu thương tỏa khắp quần sanh, cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được dập tắt, cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Được biết, Ni chúng chùa Bảo Thắng đã thực hiện cấm túc, chùa đóng cửa không tiếp khách trong thời gian từ đầu mùa an cư.

PG Hội An