học viện tác pháp Tự tứ

335

HĐ  Tại Chánh điện tạm Học viện Phật giáo Việt Nam – TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), sáng ngày 07/8 vừa qua, đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ Tác pháp Tự tứ cho hơn 750 Tăng Ni sinh đang tu học nội trú tại đây.
Quang lâm và Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện, Thiền chủ kiêm Tuyên Luật sư Hạ trường; HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; chư Tôn đức Phó Viện trưởng: TT. Thích Viên Trí, TT. Thích Phước Đạt, TT. Thích Nhật Từ; TT. Thích Quang Thạnh, Tổng Thư ký Học viện; TT. Thích Chơn Minh, Trưởng ban Quản viện; TT. Thích Phước Lượng, Trưởng ban Quản viện Tăng; NS. Thích Nữ Như Nguyệt, Trưởng ban Quản viện Ni; cùng Tăng Ni sinh đang tu học tại Nội viện.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật và tác pháp yết ma Tự tứ dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thiền chủ, NS. Như Nguyệt và Ni sinh đại diện chư Ni Nội viện đã cầu giáo sắc Tự tứ. Theo đó, TT. Thích Viên Trí đã đại lao nhị vị Hòa thượng và Đại Tăng hoan hỷ chấp nhận. Đồng thời, Thượng tọa cũng giáo giới chư Ni nên đúng như Luật mà tác pháp Tự tứ để tăng trưởng đạo lực và trang nghiêm giới thể.
Sau đó, chư Tôn đức trong Ban Điều hành, Ban Quản viện và Tăng Ni sinh như Pháp như Luật tuần tự tác pháp Tự tứ.

Trong buổi quá đường trưa cùng ngày, có đoàn Phật tử do TT. Thích Đồng Thành – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định hướng dẫn; các phái đoàn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa do Phật tử Hoa Minh hướng dẫn cùng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng trở về Hạ trường tác bạch cúng dường tịnh tài phẩm vật đến chư Tôn đức trong HĐĐH, chư Tôn đức Tăng Ni Giảng viên Học viện, chư Tôn đức Ban Quản viện cùng toàn thể Tăng Ni sinh nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

Được biết sau lễ Tự tứ, các Tăng Ni sinh Nội viện sẽ được nghỉ phép 10 ngày từ 8/7 – 18/7 âm lịch để trở về khánh tuế Bổn sư và phụ lễ Vu Lan, cúng Rằm tháng Bảy tại bổn tự. Đến ngày 19/7 sẽ trở lại sinh hoạt học tập bình thường theo quy định của Học viện.

Tuệ Như