Thứ Hai, 23 Tháng Năm 2022

Hoằng Nhẫn

Hoằng Nhẫn (zh. hóngrěn 弘忍, ja. gunin), cũng được gọi là Hoàng Mai Hoằng Nhẫn, là Thiền sư Trung Quốc, vị Tổ thứ năm của Thiền tông. Sư có hai vị kế thừa xuất sắc, đó là Lục tổ Huệ Năng và Thần Tú. Tương truyền rằng, Sư yết kiến Tứ tổ Đạo Tín năm 14 tuổi và đã chứng tỏ trí huệ sâu xa của mình.

Sư quê ở Kì Châu, đồng hương với Tứ tổ. Một hôm Tứ tổ qua huyện Hoàng Mai, giữa đường gặp Sư, lúc bấy giờ còn là một đứa trẻ với thần sắc khác thường. Tổ hỏi: “Danh tính (姓, là họ) là chi?” Sư đáp: “Có tính, nhưng chẳng phải tính (性, bản tính) thường.” Tổ hỏi: “Là tính chi?” Sư đáp: “Phật tính.” Tổ hỏi vặn lại: “Con không có tính sao?” Sư thưa: “Nhưng tính vốn Không.” Tổ lặng im Ấn chứng.

Sau khi Tứ tổ qua đời, sư thành lập một thiền viện trên núi Hoàng Mai. Nơi đây xảy ra chuyện truyền y bát cho Huệ Năng và sự phân chia của Thiền tông ra Nam thiền và Bắc thiền, biểu hiệu của một bước ngoặt lớn trong lịch sử Thiền tông Trung Quốc.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!