Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần VI có hiệu lực

993
Ngày 26-1 vừa qua, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã ký quyết định ban hành Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI để tổ chức thực hiện.

Quyết định mang số hiệu 018/QĐ/HĐTS với nội dung chủ yếu thông báo về việc ban hành Hiến chương tu chỉnh là thứ VI, được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, hiến chương đã tu chỉnh gồm 13 chương và 71 điều.

Cũng theo quyết định, chư tôn đức Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, 2 Văn phòng TƯGH có trách nhiệm tổ chức phổ biến, triển khai Hiến chương được tu chỉnh đến các cấp Giáo hội, tự viện, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Trước đó, vào ngày 19-1, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã ký văn bản số 67/TGCP-PG gởi HĐTS liên quan đến việc phê chuẩn Hiến chương. Văn bản nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của HĐTS, Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận Hiến chương sửa, bổ sung tại Lời nói đầu, các điều 9, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 41, 49, 50, 51, 52, 57, 60, 63, 72.

Bảo Thiên
theo Giác Ngộ Online