Thứ Tư, 22 Tháng Năm 2024
Thơ caHạnh nguyện độ sanh

Hạnh nguyện độ sanh

    Kính dâng Giác linh Sư bà thượng HUYỀN hạ TÔNG – Nhân ngày Húy Kỵ Tôn sư

Từng sợi nắng trên bầu trời xanh biếc
Gió Hạ về hòa lẫn trong không gian
Chung niềm vui, trong thế giới ba ngàn
Cung nghinh đón, vị Chân nhân mãn nguyện
Tái hiện Ta bà với bao điều thiện
Lo tu hành, gìn giữ nối môn phong
Đào tạo Ni lưu từ lớp vỡ lòng
Từng con chữ in hình lên trang giấy
Nay giã từ Thầy về bên cảnh ấy
Chúng con buồn lòng bi cảm xót xa
Ôi tình Thầy thật thâm trọng bao la
Mây giăng sầu, giăng kín cả hồn con
Thiền thất hình Thầy, vắng bóng đâu còn!
Còn di ảnh, in hình vành trăng khuyết
Ánh trăng khuya trên bầu trời sanh diệt
Bao nỗi niềm kính tiếc bậc Ân sư
Trải thâm ân bằng tất cả lòng từ
Rót tâm tư từng câu kinh trang trải
Trải tấm lòng vào thế hệ tương lai
Chốn Tòng lâm nay Thầy đà khuất bóng
Dạ xót thương đành nuốt lệ vào trong
Nhà Như Lai Thầy dạo chơi tự tại
Thế giới ba ngàn cất bước khoan thai
Vui hội ngộ, vui duyên cùng pháp lữ
Vui sum vầy, vui thật cảnh Chơn như
Chim Ca Lăng hòa nhạc tiếng vang lừng
Hòa điệu nhạc, từng không chơn thể tánh
Là Phật tánh, thường hằng chân bất biến
Không ưu phiền, không khiếp sợ đảo điên
Vui vô tận, cánh đàm hoa bất tận
Thế giới ba ngàn hóa độ phân thân
Khi đủ duyên, nối lại tiếng cung đàn
Cho cung tơ hòa điệu nhạc ngân vang
Theo chí nguyện độ sanh hằng mong đợi
Tâm thiết tha hạnh Bồ tát chờ thời
Độ Ni giới thong dong miền tịnh lạc.

TKN. Như Tri – Từ Ân. Q.10

Tin khác

Cùng chuyên mục