Thứ Tư, 27 Tháng Chín 2023
Kinh-Luận Kinh giảng Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma - A-tỳ-đàm - Thắng Pháp)

Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma – A-tỳ-đàm – Thắng Pháp)

Abhidhamma – A-tỳ-đàm – Thắng PhápTạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka)

 • Bộ Pháp Tụ 
  – Dhammasangani (Classification of Dhamma). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
 • Bộ Phân Tích (Phân Biệt)
  – Vibhanga (Divisions). Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
 • Bộ Chất Ngữ (Giới Thuyết)
  – Dhatukatha (Discourse on Elements).  Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
 • Bộ Nhân Chế Định (Nhân Thi Thuyết)
  – Puggala Pannatti (The Book on Individuals).  Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
 • Bộ Ngữ Tông (Biện Giải)
  – Kathavatthu (Points of Controversy). Tâm An & Minh Tuệ dịch (*).
 • Bộ Song Đối (Song Luận)
  – Yamaka (The Book of Pairs).  Hòa thượng Tịnh Sự dịch.
 • Bộ Vị Trí (Phát Thú)
  – Patthana (The Book of Causal Relations).  Hòa thượng Tịnh Sự dịch.

(*) dịch từ bản Anh ngữ “Points of Controversy” (Những Điểm Dị Biệt)

 1. Luận giải
 • Vi Diệu Pháp toát yếu (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha. Hòa thượng Narada chú giải (Phạm Kim Khánh dịch).
 • Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch và chú giải).
 • Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammattha Sangaha). Kệ thơ lục bát do Hòa thượng Tịnh Sự soạn dịch.
 • Biểu đồ tóm tắt các chi pháp.
 • Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch)
 • Ðại cương về “Thắng pháp tập yếu luận” (Abhidhammatthasangaha). Thích Tâm Thiện
 • Đại cương về Vi Diệu Pháp. Peter Della Santina (Thích Tâm Quang dịch).
 • Nền tảng Phật triết trong Luận tạng Pali. Hoàng Hà Thanh
 • Duy thức trong Thắng Pháp. Bình Anson
 • Vi Diệu Pháp Nhập Môn. Tỳ khưu Giác Chánh.
 • Siêu Lý Học. Tỳ khưu Giác Chánh.
 • Vi Diệu Pháp giảng giải. Tỳ khưu Giác Chánh.
 • Giáo tài A-tỳ-đàm. Hòa thượng Saddhammajotika (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch).
 • Vấn đáp: Đại cương Vi Diệu Pháp và Tâm. Tỳ khưu Chánh Minh.
 • Quy trình Tâm Pháp. Tỳ khưu Chánh Minh
 • Tâm Sở Vấn Đáp: Phần I – Thế nào là Tâm sở Tợ tha? Tỳ khưu Chánh Minh.
 • Tâm Sở Vấn Đáp: Phần II – Thế nào là Tâm sở Bất thiện? Tỳ khưu Chánh Minh.
 • Tâm Sở Vấn Đáp: Phần III – Thế nào là Tâm sở Tịnh hảo? Tỳ khưu Chánh Minh.
 • Đường vào Thắng pháp. Tỳ khưu Chánh Minh.
 • Vi Diệu Pháp trong đời sống hằng ngày. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).
 • Tâm sở (Cetasikas): Môn Tâm lý và Triết học Phật giáo. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).
 • Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng. Hòa thượng Janakabhivamsa (U Ko Lay dịch sang Anh ngữ; Cư sĩ Thiện Nhựt dịch sang Việt ngữ).
 • Giải Thoát Bằng Năm Tập Hợp. Giáo sư Mathieu Boisvert (Như Nhiên dịch).
 • Abhidhamma Áp Dụng (Adhidhamma in practice). N. K. G. Mendis (Như Nhiên dịch).
 • Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasālinī). Pháp sư Buddhaghosa, Anh dịch: Maung Tin, Việt dịch: Tỳ khưu Thiện Minh.
 • Chú giải Thuyết Luận Sự (Kathāvatthuppakarana-Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
 • Chú giải Bộ Phân Tích (Vibhanga Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
 • A-tỳ-đàm trong truyền thống Hữu bộ. Jintaro Takakusu (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch).
 • Sự hình thành của A-tỳ-đạt-ma. HT Thích Thiện Siêu
 • Lộ trình tu chứng trong A-tỳ-đạt-ma. Thích Hạnh Bình
 • Hệ thống Luận tạng của Phật giáo Bắc truyền. Đào Nguyên.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!