Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024

Già lam

Già lam hay còn gọi là Già-lamGià Lam (phiên âm từ chữ Phạn Sanghârâma ) là nơi đình chùa, chốn tôn nghiêm thờ tự của Phật Giáo hoặc nơi thờ tự các vị thánh thần tín ngưỡng dân gian

Tin khác

Cùng chuyên mục