Thứ Sáu, 24 Tháng Năm 2024
TIN TỨCTin trong & ngoài nướcGẦN 600 CHƯ NI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP....

GẦN 600 CHƯ NI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM CỬ HÀNH LỄ BỐ TÁT

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Theo Luật Tạng,“Bố Tát là mạng mạch của Tăng đoàn”. Vì tính chất quang trọng của Bố Tát, Chư Ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, mỗi tháng thực hiện 2 kỳ Bố-tát và thính giới chung tại chùa Thanh Tâm, cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy, trùng tuyên Giới luật cho hàng xuất gia, nhằm trưởng dưỡng nội lực tu tập, nhắc nhở và kiểm điểm tự thân, nghiêm trì giới luật, thanh tịnh tự thân, soi sáng lại chính mình, tấn tu đạo nghiệp và giữ gìn sự hòa hợp, thanh tịnh của Tăng đoàn.Trên tinh thần đó, tối ngày 14/10/2023, (30 tháng 8 năm Quý Mão), toàn thể Chư Ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, đã trang nghiêm cử hành lễ Bố Tát định kỳ. Tại chánh điện chùa Thanh Tâm, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt – Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó viện Trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Ni, quang lâm niêm hương bạch Phật, toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam Bảo, khai luật tạng, tụng Chú Đại Bi, Sám hối thanh tịnh tam nghiệp và thực hiện các nghi thức Bố Tát theo truyền thống.Buổi lễ còn có sự tham dự của Ni sư Thích nữ Như Ngọc – Phó Ban Quản viện Ni, Chư Ni trong Ban Quản viện và gần 600 Ni sinh đang tu học nội trú Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Sư cô Thích nữ Diệu Hòa – Thông kiểm số chúng trong kỳ Bố Tát lần này cho biết, số lượng Chư Ni Bố Tát gồm: Ni sư 2 vị, Tỳ kheo Ni Bồ Tát giới 387 vị, Tỳ kheo Ni Thanh Văn 38 vị, Thức Xoa Ma Na 117 vị, Sa Di Ni 19 vị, Ưu Bà Tắc 13 vị, Ưu  Bà Di 14 vị. Tổng số chúng tham dự kỳ Bố Tát lần này là 590 vị. Trước khi bắt đầu nghi thức trùng tuyên Giới luật, đại chúng đã tác pháp yết ma thanh tịnh, cùng nhìn lại bản thân trong nửa tháng qua có sai phạm lỗi lầm không?, nếu phạm thì phát lồ sám hối, nếu không phạm thì tự thân thanh tịnh, đủ điều kiện chứng dự buổi lễ Bố Tát. Theo đó, Chư Tôn đức đã thực hiện lễ Bố Tát trang nghiêm, thanh tịnh. Ni sư Thích nữ Như Nguyệt và Ni sư Thích nữ Như Ngọc đã lần lượt trùng tuyên giới Bồ tát cho Chư Ni. Đồng thời, để nhắc nhở Chư Ni sống trong tinh thần Luật tạng. Được biết, mỗi tối thứ 7 hàng tuần, Chư Ni sinh nội trú tại chùa Thanh Tâm còn trì tụng Luật Tứ Phần.

Hình ảnh tại buổi lễ:

Thực hiện: Minh Tâm – Minh Phát

 

Tin khác

Cùng chuyên mục