25 C
Ho Chi Minh City
T3, 09 Th3 2021 - 2564

Đặc san Hoa Đàm – Phát hành vào ngày 5 hàng tháng.
Mọi thông tin đăng tải trên Hoa Đàm thuộc bản quyền của website này. Nếu trích hoặc đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn.
Với tinh thần Hoằng dương chánh pháp, xây dựng website thành cổng thông tin, tiếng nói của Nữ giới Phật giáo Việt Nam, bài cộng tác trên website sẽ không được tính nhuận bút. Rất mong chư Tôn đức Tăng Ni và cộng tác viên thông cảm.

Cộng tác gửi bài websitenigioivietnam@gmail.com (Ban quản trị web)
Cộng tác gửi bài Đặc san Hoa Đàm: goibaihoadam@gmail.com (Ban Biên tập Đặc san)    Scroll Up