Đức Pháp chủ ban giáo chỉ đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

128

Trong hội nghị giữa nhiệm kỳ IX của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự hôm nay, 6-11-2020, toàn thể hội nghị đã đón nhận giáo chỉ của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh – Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ.