Dự thảo Nội quy về Tăng sự thêm nhiều nội dung

612

Chiều ngày 10-9, Hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội năm 2018 tiếp tục diễn ra tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM).

Đại biểu của Ni giới TP.HCM góp ý về hiện tượng Ni độ xuất gia cho Tăng

TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư trình bày về Dự thảo Nội quy Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII (2017-2022) với nhiều chương, điều, điểm mới.

Theo đó, Thượng tọa giới thiệu ý nghĩa, tính ưu việt của Nội quy ban Tăng sự T.Ư (dự thảo) hơn các nhiệm kỳ trước để tạo sự ổn định trong toàn hệ thống GHPGVN. Qua đó, các mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ của tự viện, Tăng Ni được quy định một cách chi tiết, sửa đổi, bổ sung cơ chế hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của các cấp Giáo hội, thỏa mãn quyền và nghĩa vụ của các tự viện, Tăng Ni. Đồng thời làm cho các hoạt động, sinh hoạt hành đạo của các tự viện, Tăng Ni đã “đạt kỷ cương thì càng kỷ cương hơn”.

Dự thảo Nội quy Ban Tăng sự T.Ư quy định các chức năng và quyền hạn của các tự viện, Tăng Ni tăng tính trách nhiệm, tạo niềm tin của tín đồ, cư sĩ Phật tử ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Từ sự hiểu biết sâu sắc về chủ trương, đường hướng của Giáo hội, quyền và nghĩa vụ của Tăng Ni được chuyển hóa thành hành động trong thực tế, tạo ra những giá trị mới đóng góp vào thành công của sự phát triển bền vững của GHPGVN.

Dự thảo nêu tính thống nhất giữa nhận thức và hành động trên tinh thần tín ngưỡng, tinh thần giáo pháp giới luật, tuân thủ pháp luật là tiêu chí, chuẩn mực đối với các tự viện, Tăng Ni. Bên cạnh đó, Dự thảo Nội quy Ban Tăng sự T.Ư quy định nghĩa vụ chấp hành những quy định của Giáo hội, quy phạm về hành chánh, quyền và nghĩa vụ của Tăng Ni, tự viện…

Theo đó, dự thảo Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII (2017-2022) có điều chỉnh và bổ sung gồm có 15 chương, 85 điều, trên cơ sở Nội quy Ban Tăng T.Ư khóa VII (2012-2017) gồm 12 chương, 57 điều, tăng thêm 3 chương mới, 28 điều.

Theo TT.Thích Thiện Thống, từ thực tế phát sinh, Ban Tăng sự T.Ư đã đưa vào Dự thảo Nội quy Ban Tăng sự thêm ba chương mới: Chương 6 quy định về tài sản tự viện. Các điều quy định tại chương 6 gồm: Sở hữu tự viện, Quản lý tài sản tự viện, Sử dụng tài sản tự viện, Định đoạt tài sản tự viện, Quyền hưởng dụng tài sản tự viện của trụ trì, Quyền định đoạt tài sản tự viện của Giáo hội.

Chương VII quy định về quyền khiếu nại của trụ trì tự viện và Tăng Ni. Các điều quy định tại chương VII gồm: Quyền khiếu nại, Trình tự, Thủ tục khiếu nại; Xử lý đối với khiếu nại vượt cấp, Xử lý trường hợp khiếu nại vượt cấp, Vụ việc đã giải quyết.

Chương XIV quy định về hoạt động và sinh hoạt tôn giáo của Tăng Ni gồm các điều: Hoạt động tôn giáo tại tự viện, Hoạt động tôn giáo bên ngoài tự viện, Nơi cư trú không phải là cơ sở tự viện của Giáo hội, Tham gia hoạt động tôn giáo và các hoạt động đào tạo ở nước ngoài, Thuyên chuyển sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của Tăng Ni, Hoạt động tôn giáo ngắn hạn tại địa phương, Hoạt động quốc tế của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, Chuyển đổi hệ phái.

Ngoài ba chương mới, dự thảo Nội quy Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII bổ sung một số điều: Điều 38: Cầu thầy y chỉ, Điều 40: Tư cách làm thầy, Điều 43 bổ sung điểm về tổ chức Tiểu giới đàn truyền giới, Điều 60: Bổ nhiệm Ban Trụ trì, Điều: 65: Đặc cách tấn phong giáo phẩm…

Tại hội nghị, chư tôn đức đại biểu đã đóng góp ý kiến về một số điều trong dự thảo Nội quy Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII. TT.Thích Thiện Thống cho biết, sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của chư tôn đức để nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện Nội quy Ban Tăng sự T.Ư.

TT.Thích Đức Thiện triển khai nội dung Hiến chương tu chỉnh lần 6

Cũng trong chiều này , TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã triển khai nội dung Hiến chương tu chỉnh lần thứ 6 gồm 13 chương, 71 điều.

Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 6 đã được Ban Tôn giáo Chính phủ phê chuẩn tại công văn số 67/TGCP-PG ngày 19-1-2018. HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS ký quyết định ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 26-1-2018.

Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận Hiến chương sửa đổi lần thứ 6, thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII của GHPGVN với những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Lời nói đầu, các điều 9, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 41, 49, 50, 51, 52, 57, 60, 63, 71.

H.Diệu
theo giacngo.vn