Đồng Tháp: Truyền giới Tỳ-kheo Ni và cầu thỉnh Chánh pháp Yết-ma trước Đại Tăng

106
Chùa Phước Huệ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Sáng ngày 27/04/2021 (nhằm ngày 16/3 năm Tân Sửu), tại chùa Phước Huệ  (phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp), chư Ni Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo Ni tấn đàn truyền giới.

Tại giới trường đại hùng bửu điện chùa Phước Huệ, chư Giới sư Ni đã thành kính niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, chư Tôn đức trong ban điển lễ hướng dẫn các Giới tử cung thỉnh chư Tôn thiền đức tiến hành truyền trao giới pháp.

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-Ni cung thỉnh: Ni trưởng Thích nữ Như Nhẫn đương vi Hòa thượng Đường đầu, NT. Thích nữ Như Trung làm Yết-ma, Ni sư Thích nữ Như Nguyện làm Giáo thọ cùng bảy vị Tôn chứng: NS. Thích nữ Như Huệ, NS. Thích nữ Như Bích, NS. Thích nữ Như Hòa, NS. Thích nữ Như Chánh, NS. Thích nữ Như Minh, NS. Thích nữ Như Phượng, NS. Thích nữ Như Thanh và NS. Thích nữ Như Thu, SC. Thích nữ Như Nhân điển lễ.

Giới tử được chư Giới sư vấn già nạn, tác pháp Yết-ma, lần lượt 03 người tấn đàn truyền trao giới pháp đến 108 giới tử. Chư giới tử sau khi thọ giới pháp, thọ nhận y bát, đãy lọc nước, vâng lời chư Giới sư gìn gìn giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi đạo hạnh để tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát.

Trong không khí thành kính trang nghiêm, các Giới tử trân trọng khoác lên mình những mảnh y ruộng phước vừa được lãnh thọ do chư Tôn đức truyền trao trong niềm hân hoan đầy hỷ lạc. Giờ phút này đây, giới thể đã châu viên, các giới tử đã thật sự dự vào hàng “Thích tử Như Lai, nối dòng dõi Thánh”, bắt đầu bước vào con đường dấn thân phụng sự, thừa hành mạng mạch Như Lai, “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”.

Theo chương trình, chư vị Giới sư Ni sẽ hướng dẫn Giới tử tân Tỳ-kheo-Ni đến thỉnh cầu Chánh pháp Yết-ma trước Đại Tăng tại chùa Phước Hưng.

Huệ Nghiêm (Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp)