Đồng Tháp: Thông báo tổ chức Đại giới đàn Vĩnh Đạt năm 2018

984

Thể theo tinh thần “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”, “giới luật là mạng mạch của Phật pháp”, năm 2018 được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng tháp, Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức “Đại giới đàn Vĩnh Đạt năm 2018”.

Đại giới đàn sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 09 đến ngày 12/3/Mậu Tuất (24 đến ngày 27/4/2018). Địa điểm: Giới đàn Tăng tại chùa Phước Hưng, phường 1, Tp.Sa Đéc. Giới đàn Ni tại chùa Phước Huệ, phường 1, Tp.Sa Đéc.

Chi tiết thông tin đăng ký, tham dự Đại giới đàn Vĩnh Đạt 2018:
ĐỐI TƯỢNG THỌ GIỚI: Chư Tăng, Ni và Cư sĩ phát nguyện thọ các giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di Ni và Bồ tát có đủ các điều kiện sau:

1. Giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni:

– Tuổi đời từ 20 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
– Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
– Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông (lớp 12) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.
– Đã thọ giới Sa di hay Thức xoa ma na từ 2 năm trở lên.
– Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

2. Giới tử Thức xoa ma na:


– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
– Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
– Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.
– Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

3. Giới tử Sa di và Sa di Ni:

– Tuổi đời từ 14 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
– Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.
– Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.
– Thời gian xuất gia từ 2 năm trở lên.
– Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

4. Giới tử Bồ tát: là những Cư sĩ đã Quy y Tam bảo và thọ Ngũ giới.

Ngoài các điều kiện trên các giới tử phải tuân thủ các quy định về thọ giới trong Luật Phật chế định.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ THI KHẢO HẠCH:

Có hai hình thức thi vấn đáp và trắc nghiệm

1. Đối với giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni:


– Bốn bộ Luật của Sa di (Ni) : Tỳ Ni, Sa di (Ni), Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách
– Giáo lý : Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Ngũ uẩn

2. Đối với giới tử Sa di và Sa di Ni:

– Hai thời khóa công phu khuya và chiều.
– Giáo lý : các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.

3. Đối với giới tử Thức xoa ma na:

– Bốn bộ Luật của Sa di Ni : Tỳ Ni, Sa di Ni, Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách
– Giáo lý : các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.

4. Đối với giới tử Bồ tát:
 không thi trắc nghiệm và khảo hạch nhưng phải thể hiện đúng oai nghi chuẩn mực của người Cư sĩ Phật tử.

HỒ SƠ THỌ GIỚI VÀ THỜI GIAN TẬP TRUNG GIỚI TỬ:

1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thọ giới: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/4/2018 (nhằm ngày 5 tháng 3 năm Mậu Tuất).

2. Địa điểm phát hành hồ sơ : Văn phòng  Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, Phường 1, Thành phố Sa Đéc. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã , thành phố trong tỉnh Đồng Tháp. Hồ sơ thọ giới được đăng tải trên www.phatgiaodongthap.vn

3. Địa điểm nhận hồ sơ : Văn phòng  Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

4. Thời gian giới tử tập trung : tất cả giới tử phải tập trung về địa điểm tổ chức giới đàn trước ngày 24/4/2018 (nhằm ngày 09 tháng 3 năm Mậu Tuất). Riêng đối với giới tử Bồ tát tập trung tại chùa Phước Hưng lúc 17 giờ ngày 27/4/2018 (nhằm ngày 12 tháng 3 năm Mậu Tuất).

Kính mong Ban Trị sự Phật giáo các Tỉnh, Thành phố hoan hỷ phổ biến thông báo này và giới thiệu cho các giới tử được đến thọ giới tại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp tổ chức để ủng hộ cho Phật sự của Phật giáo Đồng Tháp được thành công tốt đẹp.

 

TM.BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Trưởng ban: Hòa thượng Thích Chơn Minh

============================

GIÁO HỘI  PHẬT GIÁO VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ  TỈNH ĐỒNG THÁP                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————
————————

………………, ngày………tháng ……… năm 2018

ĐƠN XIN THỌ GIỚI

Kính gởi:  BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP

Con tên (viết bằng chữ in): ……………………………………………………………………….
Pháp danh (viết bằng chữ in):  ……………………………………………………………………
Sinh ngày: ……. tháng……. năm …………. tại (xã, phường) ………………………………
Huyện (thị xã, TP) ………………………………………Tỉnh…………………………………….
Xuất gia ngày…….tháng …….năm ………….. tại chùa ………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Bổn sư (Y Chỉ Sư, Trụ Trì): ………………………………….tại chùa………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Hiện đang ở chùa: ……………… ……………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………
Đã thọ giới: ……………………. năm …………..do……………………………………..tổ chức.
Kính xin Ban Trị sự GHHPGVN Tỉnh Đồng Tháp cho con được thọ giới……………….. do quý Ban tổ chức. Con nguyện suốt đời trọn giữ gìn giới pháp thanh tịnh, phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Hồ sơ gồm có: Kính đơn

– 02 Đơn xin thọ giới (theo mẫu)
– 02 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
– 02 Đơn phát nguyện xuất gia (giới tử Sa di)
– 02 Bản sao Chứng điệp thọ giới (giới tử TK,Thức xoa)
– 02 Bản sao văn bằng THCS (giới tử Sa di, thức xoa)
– 02 Bản sao văn bằng THPT (giới tử Tỳ kheo) ………………………………………….
– 02 ảnh 3×4 và 02 ảnh 2×3
– Giới tử ngoài Tỉnh phải có giới thiệu của Ban trị sự tỉnh

Ý kiến chấp thuận của Bổn sư (Y chỉ sư)        Chứng nhận của BTS Phật giáo  Huyện/Thị/TP