Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2022
Giáo dục Thông báo Đồng Nai: Vùng xanh được đăng ký với địa phương hoạt động...

Đồng Nai: Vùng xanh được đăng ký với địa phương hoạt động tôn giáo trong tình hình mới

Hôm 24-9, Ban Tôn giáo tỉnh hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình trở lại hoạt động trong tình hình mới.

Theo đó, đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc địa bàn các xã, phường, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng tiếp tục tạm dừng triệt để tất cả các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng.

Đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc địa bàn các xã, phường, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vùng xanh, tiếp tục khuyến khích các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo hình thức trực tuyến.

Trong trường hợp cần thiết tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tập trung, trên cơ sở đăng ký của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh hướng dẫn tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với từng sinh hoạt, hoạt động tôn giáo cụ thể.

Văn bản của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo trong tình hình mới

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!