Chủ Nhật, 22 Tháng Năm 2022
TIN TỨC Tin tức Phật sự Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Tuệ tổ chức khóa tu thiền Tứ...

Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Tuệ tổ chức khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tưởng niệm 35 năm ngày viên tịch và 100 năm ngày sinh Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Tịnh Xá Ngọc Tuệ: 60 QL51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai,

Nhằm  tri ân và báo ân bậc Thầy tôn kính,  Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch 35 năm (1987-2022) và 100 năm ngày sinh (1923-2022), Tịnh xá Ngọc Tuệ (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ (từ ngày 21/4 đến ngày 28/4/2022, nhằm ngày 21/3 đến ngày 28/3 năm Nhâm Dần).

Khoá tu Tứ Niệm Xứ bảy ngày thanh tịnh, lục căn thu thúc, thiền định tinh chuyên, pháp lạc vô biên, đạo viên quả mãn, chư Ni Tịnh xá Ngọc Tuệ 25 vị và các Phật tử hành giả 15 vị nguyện đem công đức tu tập trong bảy ngày qua kính dâng giác linh Đệ Nhất Ni trưởng chứng minh cùng cúng dường đến giác linh các bậc Thầy đã quá vãng, ngưỡng nguyện chư vị thị hiện cõi ta bà để tiếp tục giáo hoá chúng sinh đồng thành Phật đạo. Đồng thời, nguyện đem phước lành này xin cúng dường cầu nguyện cho Ni trưởng Tân Liên – Đệ Ngũ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công) được sức khoẻ đủ đầy, thân tâm an lạc, kính nguyện Ni trưởng tăng phước tăng thọ, pháp thể khinh an, huệ mạng trường lưu, hằng cửu trụ ta bà để hoá độ Chư Ni và Phật tử trên bước đường giải thoát.

Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,
Hơn biển non hơn cả hư không.
Lấy chi sánh ví cho đồng,
Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

Mới ngày nào chư hành giả vân tập về Tịnh xá Ngọc Tuệ tham dự khoá hành thiền Tứ Niệm Xứ dưới sự tổ chức chỉ đạo của Ni trưởng Xuân Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ và sự hướng dẫn pháp hành của Ni sư Tuệ Liên, các hành giả còn bỡ ngỡ nhận phòng, làm quen các nơi sinh hoạt, cách tự lấy thức ăn và dùng cơm trong chánh niệm. Mọi cử chỉ, oai nghi đều phải tỉnh thức, không dùng điện thoại và giữ tiền, không được trò chuyện, không được ồn ào, tất cả những lời dạy đó không phải là những khuôn khổ nghiêm khắc hay sự cấm đoán vô lý mà đều là sự hỗ trợ duyên lành cho việc tiến bộ thiền tập. Vậy mà hôm nay là ngày cuối cùng của khoá thiền Tứ Niệm Xứ, đã bảy ngày trôi qua, chư Ni và Phật tử tích cực hành thiền trong chánh niệm, đi đứng, nói năng, ăn uống, rửa bát, vệ sinh, nghe pháp đều trong chánh niệm. Sáng 28/4/2022 khóa tu bế mạc, thọ trai xong Ni trưởng Xuân Liên đưa các hành giả về Gò Công thăm viếng đảnh lễ Ni trưởng Đương kim.

Giờ đây,  chợt nhớ lời dạy của đức Cố Ni trưởng:

Có đi có học thêm thêm nữa,
Còn sức còn hành mãi mãi thôi.
Như lửa cháy mày toan tính sớm
Thời gian há để lạnh lùng trôi.

Khóa tu được kết thúc viên mãn trong niềm hỷ lạc khinh an của chư hành giả, vì tất cả đã thành kính dâng lễ phẩm cúng dường cao thượng đến các bậc Tổ, Thầy trong muôn một. Phước lành nầy cũng xin hồi hướng đến đàn na tín chủ cúng dường hộ trì khóa tu luôn an lành trong chánh pháp, cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng cùng pháp giới chúng sanh đồng ân triêm công đức.

 

 

 

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!